– Ingen store forandringer for Buskerud

TV-sendingene fra NRK Østafjells, Buskerud og Østfold slås sammen fra nyttår, men selv om lokalnyhetene fra Viken og Oslo skal sendes fra Fredrikstad, vil distriktsredaksjonene bestå.

Dette betyr ikke så store forandringene for vår del, siden vi allerede er i et samarbeid i dag, sier distriktsredaktør Chris Carlsen i NRK Buskerud.

Noe helt nytt

Mandag formiddag ble det kjent at sendingene fra Østlandssendingen, Buskerud og Østfold slås sammen, i takt med at den nye regionreformen trer i kraft, og at det hele skal sendes fra Fredrikstad. I en pressemelding opplyste kanalen at omleggingen medfører at Buskerud går ut av TV-samarbeidet med Telemark og Vestfold - det vil si NRK Østafjells. I stedet får innbyggerne i den nye storregionen Viken, samt Oslo, et felles regionalt TV-tilbud fra januar 2020.

– Vi jobber nå med hvordan de nye sendingene skal bli, og planlegger noe folk ikke helt har sett maken til i Norge før.

Carlsen forteller at ambisjonen for sammenslåingen av TV-sendingene fra de tre distriktskontorene er at de skal speile hele regionen. Han har også tro på at det vil gjøre dem i stand til å jobbe mer og grundigere med sakene de tar for seg, og at resultatet vil bli bedre journalistikk.

I endring

Det som allerede er klart er at sendeskjemaet endres. I stedet for 10 minutter før Dagsrevyen - blir det 15 minutter lokalstoff i bakkant av Dagsrevyen.

– Alle detaljer er ikke avgjort, men i utgangspunktet skal alle de tre redaksjonene bestå. Så må vi se på hvor mange fra hvert kontor som skal jobbe med den nye sendingen. De ansatte vil nok med andre ord ha samme arbeidssted som i dag, og det ligger ikke an til at folk skal måtte flytte, men med et større dekningsområde vil man nødvendigvis måtte være mer ute på farten, forteller redaktøren.

Han påpeker at regionreformen har ført til at NRK må vurdere tilbudet til publikum ved alle distriktskontorene, og at de nå er inne i en prosess som skal sikre TV-seerne et best mulig tilbud etter årsskiftet.