Ikke så sikker på dette med bompenger likevel

Gruppeleder for KrF i Drammen, Odd Gusrud, foreslår at Buskerudbypakke 2 kanskje kan betales via skatteseddelen.

Kristelig Folkeparti var med på å sikre flertall for bompengefinansieringen av Buskerudbypakke 2. Nå mener gruppeleder Odd Gusrud at tiltakene bør finansieres på en annen måte, melder Drammens Tidende.

Gusrud innrømmer at han reagerte da han så omfanget av hva vedtaket medfører, det vil si over 40 bomstasjoner i og rundt Drammen. Nå mener han dette er en usosial ordning som rammer folk med dårlig råd hardest – og synes det hele må kunne betales på annet vis.

Gusrud vil gjerne ha tiltakene i Buskerudbypakke 2, som nye veier, bedre kollektivtilbud og bedre forhold for gående og syklende. Tiltak som har en regning på 14,4 milliarder kroner. Overfor avisen foreslår KrF-politikeren nå at det kanskje kan løses via skatteseddelen, slik som det nå skal gjøres med NRK-lisensen.

Odd Gusrud tror det kan ha gått litt fort i svingene da bystyret bestemte seg for å si ja til bompenger, men vil ikke på det nåværende tidspunkt forskutterer hva partiet kan komme til å lande på i sitt partiprogram - som legges fram 1. mai.

Det er uansett fra mange hold varslet at høstens valg i Drammen, for en stor del vil dreie seg nettopp om bompengevedtaket. Sp og Frp har for lengst fastslått at de er imot finansieringsordningen - og partiet "Nei til bomring" har sett dagens lys.

Underskriftskampanjen "Nei til Bomring i Drammen" har samlet inn godt over 30.000 underskrifter.