Ikke enige om hvordan de skal lønne seg selv

Frp er sterkt kritiske til at Senterpartiets to gruppeledere til sammen vil tjene over 1,2 millioner kroner, og under gårsdagens møte i valgnemnda ble det bestemt at godtgjøringsreglementet skal ses nærmere på i et eget møte.

Tirsdag 22. oktober holdes det andre konstituerende møtet for nye Drammen, der de folkevalgte skal gå gjennom og vedta hvem som skal sitte i ulike verv og oppdatere forskjellige reglementer. Ett av de reglementene, godtgjøringsreglementet, sier noe om godtgjørelsen de folkevalgte skal ha for sitt virke som politikere.

Det reglementet var tema på gårsdagens møte i valgnemnda, der prosjektleder for valgsekretariatet Vegard Hetty Andersen, gikk gjennom forslaget til endringer som et arbeidsutvalg har kommet frem til for å få signaler på hva administrasjonen skal gjøre på veien videre.

LES OGSÅ: Madonna var helten for nye Drammens ordfører

Lager egen sak om godtgjøringsreglementet

Kort sagt legger godtgjøringsreglementet føringer for hva politikerne tjener, og hvordan de skal belønnes for de ulike vervene de påtar seg som folkevalgte. Endringer i reglementet må sendes ut på høring, og basert på gårsdagens møte kommer ikke dagens godtgjøringsreglement til å bli tatt opp ved det nye konstituerende møtet 22. oktober.

– Vi fikk signaler om at det var et ønske om å se på reglementet på nytt. Derfor vil ordfører ta initiativ til et møte med partiene der en basert på styringssignalene fra gårsdagens møte ser på hvordan reglementet eventuelt skal endres eller oppdateres, forteller Hetty Andersen til Dagsavisen Fremtiden.

Det betyr at kommunestyret får en ny sak om godtgjøringsreglementet til sitt møte den 19. november.

– Det som nå kommer på møtet den 22. oktober blir delegeringsreglementet i tillegg til reglement for politiske organer, som bestemmer hvordan møtene skal gjennomføres og lignende. I stedet for godtgjøringsreglementet kommer det nå en sak som fastsetter satser politikerne får utbetalt til det nye reglementet er på plass, sier han.

LES OGSÅ: Ole Hovengen suspendert fra fylket – beholder verv i Drammen Frp

– Et ran av skattebetalernes penger

På gårsdagens møte var det ifølge Drammens Tidende spesielt Frp som var uenig i at Senterpartiets Simon Nordanger og Gro Nyhus i kraft av sine gruppelederfunksjoner for henholdsvis posisjonen og hovedutvalget for tekniske tjenester skulle tjene over 1,2 millioner kroner. I tillegg får også Gro Nyhus godtgjørelse som leder av Senterpartiets bystyregruppe, som gjør at den samlede godtgjørelsen blir på 1,5 millioner kroner.

Oppdatering: I første versjon av denne saken skrev Dagsavisen Fremtiden at det var gruppelederfunksjonene for henholdsvis posisjonene og partigruppen som utgjorde summen på 1,2 millioner. Det korrekte er at det er Simon Nordangers gruppelederfunksjon for posisjonspartiene og Gro Nyhus sin funksjon som leder av et hovedutvalg som utgjør 1,2 millioner kroner.

– Det er et ran av skattebetalernes penger om Sp skal stikke av med over 1,2 millioner kroner. Vi kommer aldri til å akseptere dette, og vi kommer til å kjøre det helt opp i departementet om posisjonen vil kjøre gjennom denne suppa, sa Ulf Erik Knudsen under møtet.

Simon Nordanger har blant annet stått frem i DT om at han lever under fattigdomsgrensen, og på gårsdagens møte sa han ifølge Drammens Tidende at han hadde basert seg på den inntekten han var forespeilet som gruppeleder for posisjonspartiene. Ut i fra dagens reglement er det 775.540 kroner.

– Jeg må han en avklaring på min situasjon. Hvis ikke har jeg heidundrendes økonomiske problemer, sa han ifølge Drammens Tidende under møtet.

LES OGSÅ: Ser fram til et godt samarbeid i opposisjon

Avgjøres av flertallet

På det andre konstituerende møtet tirsdag 22. oktober vil nå politikerne bli forelagt en sak der administrasjonen foreslår satser for utbetaling til politikerne i påvente av det nye reglementet, slik at de vil få betalt.

– Det kan godt være at de satsene vi foreslår, ikke er de satsene som blir endelig vedtatt. Dermed kan det tenkes at noen får for lite, eller for mye betalt, før det nye reglementet trer i kraft. Derfor vil det være naturlig å legge inn en bestemmelse som sier at den som får for mye betalt vil få en reduksjon i godtgjørelsen som tilsvarer det en har fått for mye, mens de som har fått for lite blir etterbetalt, forklarer Hetty Andersen.

Godtgjøringsreglementet vedtas som andre politiske saker av et flertall, som betyr at hvis posisjonen som nå har flertall synes det er greit, så kan de likevel vedta reglementet mot Frps ønsker.

– Reglementet blir vedtatt av flertallet, og hvis et parti som for eksempel Frp ikke liker det som blir vedtatt kan de bringe det videre inn til Fylkesmannen for en lovlighetskontroll av vedtaket. Hvis fylkesmannen gir partiet rett må en endre reglementet, sier Hetty Andersen.

LES OGSÅ: Nye Drammens ordfører innsatt med applaus

– En mer omstendelig prosess

Det er imidlertid lettere sagt enn gjort. Etter den nye kommuneloven har reglementet nå blitt omgjort til en forskrift, som betyr at den må sendes på høring før reglementet kan endres. Det er i motsetning til tidligere, der politikerne selv kunne endre reglementet basert på vedtak i kommunestyret.

– Tidligere var ikke prosessen så komplisert, men siden reglementet nå har blitt omgjort til en forskrift kan endringer i reglementet kun skje gjennom en ny høring. Der legger forvaltningsloven begrensninger for hvor lang tid forskriften skal være ute. Det holder for eksempel ikke med én dag, siden du må få en reell mulighet til å komme med dine innspill. Det har gjort at prosessen for å endre godtgjøringsreglementet har blitt mye mer omstendelig, forteller Hetty Andersen.

Derfor oppfordret han politikerne til å bli enige om et godtgjøringsreglement, slik at det ikke trengte å bli sendt ut på en ny høring hvis det først har blitt godtatt.

Hetty Andersen gikk også gjennom delegeringsreglementet, som det ikke kom noen innvendinger mot.

LES OGSÅ: Fordelingen av verv og utvalg i det politiske Drammen