Hver dag går mange ansatte tur forbi den korona-stengte bedriften: – Det er kjempesårt

Bedrifter med varig tilrettelagt arbeid har mistet inntektene sine over natta. Nå ber Fellesforbundet og bedriftene om krisehjelp.

Av: Eline Lønnå

På døra utenfor vekstbedriften Svelvik produkter henger et rødt skilt. Stengt på grunn av korona-krisa. Som så mange andre har bedriften måttet innskrenke virksomheten. Daglig leder Tonje Ragnøy Solstad forteller at mange av de 24 ansatte går tur forbi jobben hver dag, og sjekker om skiltet fortsatt er der.

– Det er kjempesårt. De lengter etter jobben, sier Solstad.

Hun påpeker at for mange av de ansatte på Svelvik produkterer, er hverdagen i isolasjon enda tøffere enn for andre.

– De mister sin sosiale arena, i tillegg til at viktige hverdagsrutiner opphører.

Les også: Her kan du få gratis advokathjelp i en utfordrende tid

Over natta

Svelvik produkter er en av landets VTA-bedrifter som tilbyr varig, tilrettelagt arbeid med oppfølging, til arbeidstakere som er innvilget 100 prosent uføretrygd.

– Våre bedrifter mistet nær 40 prosent av inntektene sine over natta, da tiltakene mot korona ble iverksatt, sier direktør Dag Sandvik i Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter, ASVL.

Vekstbedriftene fikk først beskjed om å sende alle de tiltaksansatte hjem av smittehensyn. Så kom det etter noen dager ny beskjed om at det måtte foretas en helsemessig risikovurdering av hvem som kunne arbeide. Samtidig mistet mange av bedriftene det de hadde av ordre, for eksempel pakking av jobbfrukt.

Svelvik produkter har stanset to av sine tre produksjonslinjer, nettopp pakking av jobbfrukt og serviceavdelingen som normalt tar på seg ymse småoppdrag.

– Vi er i den heldige situasjonen at vi har en stor kontrakt med å pakke elektrokomponenter for OSO. Den holder vi i gang, med arbeidsledere i produksjonen. I tillegg har vi en VTA-ansatt på jobb og fire som får jobbe hjemmefra, sier daglig leder Solstad.

En av de ansatte har sågar rigget til egen arbeidspass hjemme i garasjen, for å kunne ta på seg småoppdrag på «hjemmekontoret».

Saken fortsetter under bildet.


Bare en av de 24 VTA-ansatte ved Svelvik produkter er på jobb nå under krisa, mens fire jobber hjemme. Arbeidsledere holder litt av virksomheten i gang for å oppfylle kontrakten med oppdragsgiver OSO. Foto: Roy Ervin Solstad

Les også: 700 vil hjelpe, men bare 35 melder at de trenger hjelp

Samfunnsoppdrag

ASVL-direktør Sandvik er svært bekymret, både for hvordan bedriftene skal klare seg gjennom og etter krisa, og for de ansattes velferd.

– Noen av våre bedrifter har så dårlig økonomi at de melder til oss at de ikke ser for seg hvordan de skal klare seg nå.

Fellesforbundet, som organiserer de VTA-ansatte, deler Sandviks bekymring.

– Disse bedriftene har et viktig samfunnsoppdrag. Det er veldig viktig for oss at de klarer seg gjennom denne krisa, sier forbundssekretær Hege Espe.

Må omfattes av krisetiltak

Sandvik mener det er et stort paradoks at Nav på den ene siden har bedt bedriftene foreta en helsemessig vurdering – i praksis betyr dette ofte å sende de ansatte hjem – og samtidig bestemmer at bedriftene mister tilskuddet hvis de permitterer.

Sammen med Fellesforbundet ber nå ASVL om krisehjelp for å sikre at det finnes et tilbud til de VTA-ansatte også etter korona-krisa. De ønsker at bedriftene inkluderes i regjeringens krisepakke for bedrifter som har mistet store deler av inntektene sine og dermed får komme inn under ordningen med kompensasjon for å få dekket regninger.

Allerede diskriminert

– Konsekvensen av at bedriftene våre går over ende er at folk som ikke har sjans til å få seg jobb andre steder mister alt. 8 av 10 utviklingshemmede står allerede før krisa utenfor arbeidslivet og er diskriminert i forhold til å få jobb. VTA er eneste mulighet, sier Sandvik.

Han understreker at de VTA-ansatte skaper verdier for 1,5 milliarder årlig.

– Vi snakker om skikkelig flinke arbeidsfolk. Det å stå i en usikker situasjon på jobben er forferdelig for alle. Men for mange på VTA er jobben kanskje den eneste sosiale arenaen der de fungerer godt, sier Sandvik.

Fellesforbundets Hege Espe er enig, og sier at forbundet ser viktigheten av disse arbeidsplassene både økonomisk, sosialt og som en arena for mestring og trivsel.

Saken fortsetter under bildet.


For Fellesforbundet er det veldig viktig at VTA-arbeidstakerne også har en jobb å komme tilbake til etter korona-krisa, sier Hege Espe, forbundssekretær. Foto: Eirik Dahl Viggen

Sliter med økonomien

I likhet med mange andre norske ansatte er det også økonomiske utfordringer for de VTA-ansatte som følge av korona-krisa.

– Våre ansatte har en gjennomsnittslønn på 32 kroner timen, eller 5200 kroner måneden, i tillegg til uføretrygd. Ifølge Nav er det opp til bedriftene om de vil betale denne lønna eller ikke, og dermed er ikke våre arbeidstakere kvalifisert for dagpenger, forklarer Sandvik.

Både Fellesforbundet og ASVL viser til at dette er ansatte som i stor grad har tariffavtale med tilhørende (minste) lønnsbestemmelser.

– Bedriftene kan derfor ikke sende de ansatte hjem uten noen form for betaling, sier Espe.

Både Fellesforbundet og ASVL ønsker nå at myndighetene sikrer de VTA-ansattes inntekt på lik linje med andre arbeidere.

– Vårt forslag er at dette kan gjøres på en ubyråkratisk måte gjennom å heve VTA-satsene tilsvarende gjennomsnittlig lønn, altså 5200 kroner i måneden per VTA-plass, i tiden som kommer og mens krisen pågår, sier Espe og Sandvik.

Slik vil bedriftene få større forutsigbarhet for økonomien, og de VTA-ansatte slipper påkjenningen det er å bli permittert eller oppsagt, i tillegg til de økonomiske problemene ved å miste lønna.

– Lønna er det som gir de ansatte muligheten til litt ekstra, som et avisabonnement eller Netflix, sier Espe.

Les også: Varsler samlet merforbruk på nærmere 100 millioner (+)

Beholder lønna i Svelvik

Heldigvis er det ikke alle vekstbedrifter som er i akutt pengenød. Styret i Svelvik produkter har bestemt at de ansatte der beholder lønna, i hvert fall til over påske.

– Men vi er bekymret for utsiktene framover. Vi aner jo ikke hvor lenge dette vil pågå og etterspørselen etter våre tjenester uteblir. Så for oss kan det bli verre på sikt, sier daglig leder Tonje Ragnøy Solstad.