Her skjer det – endelig vedtak er tatt

Etter en prosess flere har kalt uryddig og som har dratt ut i tid, med flere snuoperasjoner underveis, ble vedtaket fra i fjor opprettholdt. Dermed blir Bybrua revet, og en ny skal bygges.

Etter at det i fjor ble vedtatt at Drammen skulle bygge ny bybru, og at dagens skulle rives, har det skjedd mye. MDG fikk Ap med seg i en snuoperasjon av de sjeldne, som gjorde at saken måtte gå en ekstra runde, mens direktør Åsmund Thorkildsen ved Drammens Museum tok til orde for at brua burde vernes.

Bane Nor har truet med søksmål på et tresifret millionbeløp på grunn av vinglingen og den ekstra ventetiden som har gått ut over deres prosjekter, og Brakar har varslet at den kollektivløsningen rådmannen legger opp til i sitt forslag kan bli 23 millioner kroner dyrere. Det har hersket usikkerhet om hvor stor del av kostnadene Bane Nor faktisk kommer til å dekke, og samferdselsminister Jon Georg Dale har sagt nei til å hjelpe med finansiering.

Mange spørsmål har blitt stilt, og fortsatt er det mange spørsmål som ikke har blitt besvart eller som blir oversendt det nye bystyret. Men etter at Drammen Arbeiderlag på torsdag hadde medlemsmøte, der de bestemte seg for å opprettholde fjorårets vedtak om å bygge ny bru, har det vært flertall for å rive dagens bybru. Det ble også det endelige vedtaket på det nest siste møte i det gamle bystyret, før tirsdagens konstituerende møte av det nye bystyret.

LES OGSÅ: Ap snur – går likevel for ny bybru

Intercity avgjørende for MDG

Aps gruppeleder Eivind Knudsen startet debatten med å si at det var kjekt å ha alle øynene rettet mot deres medlemsmøte i Drammen Arbeiderlag der Ap kom fram til at de ønsket å rive bybrua.

– Vi har landet på ny bybru, og rive den som står der i dag. Selv om mange forbinder brua med byen vår, og ser på den som et bærende element for hvordan byen ser ut er det store usikkerheter knyttet til kostnader for rehabilitering og bruken av brua i annlegsperioden. Derfor ble valget forholdsvis enkelt, sier Knudsen.

På samme måte som Ap fulgte Miljøpartiet for å få til en utsettelse, valgte Ståle Sørensen og MDG denne gangen å følge Ap og stemme for å rive bybrua.

– Vi velger å stemme på det alternativet vi mener har minst usikkerhet knyttet til seg. Vi har bedt om en redegjørelse om det er mulig å snu i denne saken, og det har vi ikke fått. Dermed er det umulig for oss å vite om vi kan snu og hvilke konsekvenser det vil få, noe vi er svært skuffet over, sier Sørensen og fortsetter:

– Det handler om å ta ansvar, og stå for de tøffe avgjørelsene du tar. Det var ikke en omkamp for omkampens skyld, men for å få mer informasjon på bordet. I det nye saksfremlegget var det ingenting nytt, og jeg er bekymret for om at dette vedtaket vi gjør her i dag kan føre til eiendomsskatt i neste periode. Vi har to alternativer på bordet, men det andre alternative er ikke utredet, og da har vi valgt å konsentrere oss om det alternative som ikke utsetter Intercity-utbyggingen, forteller Sørensen.

LES OGSÅ: Helomvendig ga flertall for rehabilitering

Sikret bedre kollektivløsninger

MDG har også vært svært skeptiske til de forslagene til kollektivløsninger en stengt bybru vil påføre byen, og Ståle Sørensen kalte på ny dagens løsninger uakseptable. Derfor kom hans partikollega Thorbjørn Faber Geirbo med følgende forslag.

– Nytt punkt 5: Drammen kommune tar kontakt med Brakar og fylkeskommunen for å sikre optimal bussfremkommelighet i anleggsperioden. Nytt punkt 6: Vi forventer at rådmannen forhandler med Bane Nor for å få dem til å ta hoveddelen av kostnadene for å sikre gående, syklende og kollektivbrukere, sa han på talerstolen.

Høyres Tove Paule mente begge forslagene var overflødige.

– Når det gjelder punkt fem så ligger det fire alternativer i rådmannens forslag under trafikkavviklingen, og vi i Høyre er helt overbevist om at disse forslagene vil bli tatt hensyn til i det videre arbeidet. Vi er heller ikke enig i punkt fem om at Bane Nor skal betale mer. Vi har påført dem ubekvemligheter på grunn av vår vingling, og vi bør håpe vedtaket i dag er så godt at de ikke velger å rette noe krav mot oss på grunn av den forsinkelse vi har skapt, sa hun.

Begge forslagene fikk flertall, og ble dermed vedtatt.

LES OGSÅ: Brakar varsler ekstrakostnad på 23 millioner kroner

Tok opp bybruas utseende

Den uavhengige representanten Ida Marie Brown tok i sitt innlegg til orde for den arkitektoniske siden ved en ny bru.

– Jeg synes det er synd å se all den gamle arkitekturen vår som har blitt byttet ut de siste årene. Ut i fra mine egne sentimentale grunner, og arkitektoniske grunner, synes ikke jeg det er noen gavepakke at vi nå får hjelp til å rive bybrua gjennom Bane Nors delfinansiering. Men jeg forstår at det blir flertall for det her, og da er det mer om å gjøre det beste ut av et nødvendig onde for min del, sa Brown og la frem følgende forslag:

– Når det først er et flertall for å rive bybrua og bygge ny, hadde jeg synes det var kjekt om vi kunne fått en tilnærmet replika av dagens bru. Derfor vil jeg fremme et tilleggsforslag som går på at Drammen kommune skal tilstrebe seg å lage en ny bru som visuelt sett ligger tett opp til dagens arkitektoniske uttrykk, sa Brown fra talerstolen.

Hennes forslag fikk imidlertid bare to stemmer, og falt.

LES OGSÅ: – Hvis man river, er sjansen stor for at en vil angre

Ønsket å utsette saken – igjen

Bylistas Havdar Øzbal tok tidlig i saken ordet for nok en utsettelse av saken.

– Vi hører at det fortsatt er stor usikkerhet rundt saken. Vi vet ikke hva det koster, eller hvor stor andel kommunen må bidra med. Vi mener derfor spørsmålet rundt bybrua ikke er noe dagens bystyre kan ta stilling til, da vi her kan lage føringer som binder det nye bystyret på hender og føtter, sa Øzbal før han fremmet utsettelsesforslaget.

Det fikk han støtte av Frps Ulf Erik Knudsen på.

– Det er ikke ofte at jeg går på talerstolen for å skryte av Bylistas representanter, men akkurat her er det både relevant og viktig. Det har vært usikkerhet rundt Bane Nors andel, og det har grodd seg fast at det er en tredjedel Bane Nor skal betale, selv om det ikke er tilfellet. Derfor støtter jeg utsettelsesforslaget, for å få mer informasjon på bordet, sa Knudsen.

Etter en rask avstemning, fikk utsettelseforslaget kun sju stemmer og dermed falt forslaget.

LES OGSÅ: Ap-politiker: Vår troverdighet har stått på spill

Gikk til personangrep på grunn av tidligere personangrep

Etter at Ståle Sørensen først beskyldte Høyre for å mangle ryggrad, kom Fredrik Haaning opp på talerstolen og beskyldte Sørensen for å bedrive personangrep for å få viljen sin. Det likte Sørensen naturlig nok dårlig.

– Jeg la ikke merke til noen personangrep i min tale, og derfor må jeg be representanten å komme med en forklaring på hvor jeg kom med et personangrep i mitt anlegg. Hvis representanten ikke kan det, vil jeg be om en unnskyldning, sa Sørensen.

– Han kom ikke med et personangrep på meg i sitt innlegg i dag, men det har han gjort ved gjentatte ganger tidligere i denne salen og ved flere anledninger tidligere. Det er noe alle her kan skrive under på, sa Haaning til protester fra Sørensen.

Byens påtroppende varaordfører var ikke den eneste Haaning gikk til angrep på, da han samtidig sa at han ikke håpet at byen ville blitt belemret med en lignende varaordfører som det Yousuf Gilani har vært denne perioden.

– Jeg er veldig glad i dette bystyret, og har alltid stått for mine prinsipper. Det var for meg en prinsippsak at vi skulle ta i mot flere flyktninger tilbake i 2015, noe jeg trodde vi var enige om i det som den gang var flertallet. Jeg har en stor familie, og havnet så oppe i en konflikt jeg ikke hadde noe med, og har gjort jobben som varaordfører så godt jeg har kunnet, sa Gilani og kom med et stikk om at Haaning selv dolket sine egne i ryggen i forbindelse med Buskerudbypakke 2.

LES OGSÅ: – Spesielt at en må på tørkeloftet å hente fram en gammel ordfører