Har satt av fem uker til ankesaken

Nå skal to fagdommere og fem lekdommere vurdere om dommene mot de to korrupsjonstiltalte saksbehandlerne fra byggesaksavdelingen i Drammen skal opprettholdes.

– Nå har vi jo vært i denne bobla i fire år, og jeg har vært med  i alle de første tinghussakene - og deretter alle ankesakene i lagmannsretten. Det skal bli godt å bli ferdig, innrømmer politiadvokat Hans Lyder Haare.
De tiltaltes forsvarere uttrykker også at det blir bra å komme igang med saken.
– Og  jeg er glad det holdes i Oslo denne  gangen. På mer enn en måte, konstaterer Mette Yvonne Larsen, som forsvarer den mannlige saksbehandleren (47).
Da han ble dømt skyldig i medvrikning til grov korrupsjon, i Drammen tingrett for omtrent et år siden, påpekte hun flere ganger at hun mente det var for tette bånd mellom politiet, retten og Drammen kommune. 
Den hovedtiltalte, kvinnelige saksbehandleren (60) har byttet forvarerteam, og har denne gangen med seg  Julie Conradi-Larsen og Ingrid Breistein fra Advokatfirmaet Staff.

Ble dømt

De to byggesaksbehandlerne ble først pågrepet i januar 2016, etter at politiet - i samarbeid med kommunen - hadde overvåket deres aktivitet over lengre tid. De ble i mars 2018 dømt til henholdsvis seks og tre og et halvt år i fengsel. Kvinnen for å ha tatt betalt fra et tyvetalls utbyggere for arkitekttegninger, skriving av søknader, forfalskede godkjenninger og byggetillatelser. Mannen, som ble dømt for medvirkning til grov korrupsjon, skal ha fått betalt for å sette kvinnen i kontakt med nye og betalingsvillige utbyggere.

Nye vitner

Siden første rettssak mot de to saksbehandlerne har de åtte utbyggerne, som i tingretten ble dømt skyldige i korrupsjon, fått sine ankesaker opp for retten. Det endte med sju frifinnelser, mens dommen ble opprettholdt mot den åttende. Et ektepar som først tilsto korrupsjon, har begjært saken gjenopptatt. Etter alle frifinnelsene valgte påtalemyndigheten å henlegge sakene mot ytterligere 14 utbyggere. Flere av de frikjente tiltakshaverne skal vitne i  saksbehandlernes ankesak. Det skal også deres forsvarer Svein Duesund, som er stevnet inn som vitne av Mette Yvonne Larsen.

Tar tid

Statsadvokat Wennerstens opplesning av tiltalen mot de to korrupsjonsdømte  tar omtrent tre kvarter - hvorpå begge de tiltalte erklærer seg ikke skyldige på alle punkter. 
Dermed går statsadvokat Wennersten løs på sin gjennomgang av det enorme sakskomplekset.