Har fått 3,2 millioner til å bedre det kommunale helsetilbudet

Drammen var blant de 264 kommunene som fikk penger til å styrke og utvikle helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Regjeringen fortsetter satsningen på et godt helsetilbud til barn, unge og deres familier. I 2020 er det bevilget til sammen 1,3 milliarder, inkludert 422 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å være tilstede for å hjelpe barn og unge som har ulike behov. De følger også opp kvinner og familier i både svangerskapet og i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet. En sterk helsestasjons- og skolehelsetjeneste bidrar til å gi barn og unge en trygg og god start i livet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

LES OGSÅ: Må vente 5-7 år med å ferdigstille Portalen

Implementering og kompetanse

Helsedirektoratet har fordelt de øremerkede midlene etter søknad, og Drammen kommune har fått 3.240.048 kroner.

Virksomhetsleder for helsefremmende tjenester 0-100 i Drammen kommune, Inger Øverland, er veldig glad for at kommunen har fått så mye midler til å utvikle tjenestene sine. 

Øverland forteller at kommunen søkte midler for å styrke og utvikle svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5, skolehelsetjenesten for barneskole, ungdomsskole og videregående skole, og helsestasjon for ungdom.

Trenger nye prosjektstillinger

I tillegg søkte kommunen midler til to prosjektstillinger.

– Vi er jo en ny kommune, og at alle de tre gamle kommunene hadde sine rutiner. Disse rutinene trenger vi å implementere og harmonisere som én kommune, så vi ser behov for to prosjektstillinger som vi nå har fått midler til, sier Øverland og legger til:

LES OGSÅ: To nye dødsfall i Drammen 

Ønsker videre utvikling

Ifølge Øverland har kommunen flere satsingsområder innen folkehelse hvor det trengs mer kunnskap og kompetanse. Disse er ernæring og kosthold, seksualitet mentalt og seksuell helse, vold i nære relasjoner og migrasjon.

Innenfor disse områdene ser kommunen det nødvendig å utdanne flere og legge til rette for at tjenesten samlet får økt kompetanse.

–  Dette gjelder både kompetanse hos enkeltansatte og kompetanse i større grupper. Vi har mange flinke medarbeidere som jobber med dette – medarbeidere som er engasjerte og som melder ønske om videre utvikling, sier Øverland. 

LES OGSÅ: Analyse: Norske barn har tapt kunnskap verdt rundt to milliarder kroner