Glimt fra hverdagen i Drammen gjennom 70 år

Ofte viser historiske fotoarkiv storpolitiske hendelser, kriger og konflikter. Men Karin Pihl var opptatt av vanlige drammenseres liv, og dokumenterte de små tingene fra hverdagen som vi ofte glemmer å sette pris på, før det er for sent.

Av Byarkivet, ved historiker Haavard Fond-Garathun

I gresk mytologi var musene skytsgudinner for diktning, sang, vitenskap og musikk. Det var ni av dem, og de var døtrene til de greske gudene Zevs og Mnemosyne. De ni musene var selve personifisering av kunst og kunnskap, og navnet til musen for historie var Kleio.

Drammen har hatt sin egen historiske muse, og som i de antikke mytene, kan denne historien fort gå i glemmeboken om den ikke fortelles og gjenfortelles på nytt og på nytt.

Karin Pihl (1918 – 1993) var arkitekt, tegner, lokalhistoriker og drammenspatriot.

Sammen med sin mann var hun en av de som virkelig engasjerte seg for Drammen. Begge var veldig profilerte, både som en sentral del av den kommunale administrasjonen, men også som formidlere av drammensrelatert stoff og historie. Blant annet samarbeidet de med skoleverket, og skrev en rekke lokalhistoriske tekster.

Portrettbilde av Karin Pihl. Det finnes så og si ingen gode fotografier av henne i samlingen, så bilde er skannet fra artikkel i Drammens Blad, lørdag 5. februar, 1983. Foto: Reidar Hansen

Portrettbilde av Karin Pihl. Det finnes så og si ingen gode fotografier av henne i samlingen, så bilde er scannet fra artikkel i Drammens Blad lørdag 5. februar 1983, Foto: Reidar Halden.

Les flere byhistorier: «Gave til Drammen kommune fra Peter Y. Berg jr. 1972» var det første mange av oss lærte å lese (+)

Karin Pihl og hennes mann, byplansjef Per Pihl, arbeidet svært tett, og det kunne til tider være vanskelig å skille arbeidet deres fra hverandre. Men i denne teksten er det bokstavelig talt arven etter Karin Pihl jeg vil skrive om – nemlig samlingen etter henne, som Byarkivet sitter på.

Arkivet etter Karin Pihl er i dag et av Byarkivets største privatarkiver, og består av omtrent åtte hyllemeter tettpakket med historie fra Drammen. Kort beskrevet består det av en stor mengde notater om Drammen i gamle dager, i tillegg til avisutklipp, tegninger, kart og kopier.

Noen mapper inneholder kanskje bare en lapp med noen få ord, mens bakgrunnsstoff og notater om temaer som hun fordypet seg i, ofte kan fylle en eller flere arkivbokser. Eksempler på det siste er materialet om Bragernesåsen, Byparken og den gamle bebyggelsen i kvartalet mellom Hauges gate, Rømers vei, Thams gate og Albums gate.  

Arkivet består også av et stort antall av Karin Pihls tegninger og kart, manuskripter til bokutgivelser, og sist men ikke minst, en mengde fotografier. Mange av disse fotografiene er i dag digitalisert, og er tilgjengelig for alle via Drammen kommunes mediearkiv.

Les flere byhistorier: Drammens eldste bygning har bursdag (+)

Bildene er en skatt for alle historieinteresserte, og dekker nesten hundre år av Drammens nærmeste historie. Det er ikke primært store hendelser vi finner avbildet i denne samlingen, og det er nettopp dette som gjør den så unik. Den viser de små tingene fra hverdagen som vi ofte glemmer å legge merke til og sette pris på før det er for sent.    

Den svenske historikeren Peter Englund deler gjerne historien inn i to kategorier: Den store historien som omhandler storpolitiske hendelser, kriger og konflikter, og den lille historien som omhandler de mer stillferdige og hverdagslige endringene. Sistnevnte er endringer som ofte påvirker våre liv sterkere og mer direkte, enn de mer store og dramatiske hendelsene.

Det er denne lille historien vi finner i fotosamlingen til Karin Pihl: Et gammelt postkort av Sportsstua på Konnerud, en rød folkevogn på en kald vinterdag, rivningen av Engene 50 ved Losjeplassen, eller arbeidet med å legge ned ny brostein på Bragernes torg.

Les flere byhistorier: Den 200 år gamle kjærlighetshistorien til Ingeborg og Oluf tok en tragisk vending

Historievitenskapens far Leopold von Ranke ville at historien skulle gjenfortelles «slik det egentlig var». Fotomaterialet etter Karin Pihl gir et helt eget bilde av fortiden, et bilde som samsvarer bedre med historien «slik det egentlig var», enn det mye av den moderne historieskrivningen gjør – og grunnen til det var at hun hadde et øye for det hverdagslige.

Historisk dokumentasjon på små hverdagslige hendelser er en sjeldenhet, og dette er en av grunnene til at arkivet etter Karin Pihl er så verdifullt. Hun var opptatt av vanlige drammenseres liv, og gjennom sitt liv og virke har hun vært en skytsengel for Drammens historie.