Fylkeslegen med tilsynssak mot sykehjemmet på Fjell: – Helt forventet

Fylkeslegen har varslet tilsynssak mot Fjell bo- og servicesenter etter det store koronautbruddet der. Det er noe kommunen forventet og er positive til, ifølge kommuneoverlegen

11 beboere ved sykehjemmet har dødd etter å ha blitt smittet av korona - på under 20 dager. Derfor velger fylkeslegen nå å åpne tilsynssak. 

Drammens Tidende meldte om tilsynet først. Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken bekrefter overfor Dagsavisen Fremtiden at de vil åpne tilsyn mot sykehjemmet. Det er på grunn av utbruddets alvorlighetsgrad, ingen særskilt bekymringsmelding, ifølge forvalterens Eskil Lobben.

 Ja, det er det primært. Det er omfanget og alvorligheten av utbruddet som gjør at vi vil undersøke nærmere.

Kommuneoverlege John David Johannessen sier kommunen var forberedt på en tilsynssak.

 Det var noe vi forventet. Det har blitt rutine når det er sykehjem med store utbrudd. Vi ser ikke mørkt på dette, men heller som noe vi og andre kan lære av, sier han.

Mutert virus?

Utbruddet på Fjell er ikke over, senest onsdag fikk fire personer ved sykehjemmet påvist koronasmitte. To ansatte og to beboere. Totalt har 32 beboere fått påvist viruset.

Det har i noe tid florert rykter om at en mutert og mer smittsom variant er i omløp på Fjell - kommuneoverlegen sa like før jul at de mener det er mer sannsynlig at det er én superspreder som har smittet mange. Og når viruset først har smittet et visst antall, er det vanskeligere å hindre videre smitte.

Men FHI har likevel fått prøver fra sykehjemmet for å komme til bunns i dette. Johannessen sier de venter på avklaring.

– Det er naturlig å sjekke om viruset er mutert, fordi det har spredd seg så fort og på en annen måte enn vi har sett ved andre utbrudd. Så det er fint å få det avklart. Men vi har ikke fått svar på disse prøvene ennå, sier han. 

Ifølge Lobben har dette ikke hatt noe å si for spørsmålet om tilsyn.

– Per nå vil vi gjøre undersøkelser for å få en oversikt og redegjørelse for kommunens håndtering av utbruddet. Spørsmål om mutert virus har ikke vært avgjørende for at vi nå følger opp tilsynsmessig

Hardt rammet

Det har vært noen tøffe uker for bo- og servicesenteret på Fjell. De har også tidligere i pandemien opplevd at én ansatt har blitt smittet, men smitten har ikke spredd seg på sykehjemmet. Før det store utbruddet i desember, som hittil har tatt 11 liv. 

– Da viruset ble oppdaget var så mange allerede smittet at det er vanskeligere å stanse videre smitte, sier Johannessen.

De vet fortsatt ikke hva som er årsaken til det store utbruddet - men på én eller annen måte må en beboer ha blitt smittet, og deretter spredd smitten videre på sykehjemmet. De ansatte går med munnbind og følger strenge smitterutiner, så kommunen ser det som usannsynlig at én ansatt har smittet mange. Mer trolig har viruset spredd seg raskt blant beboerne.

– Da den første fikk symptomer, var det flere som var i ferd med å bli syke. Da vi testet andre ved sykehjemmet fant vi sju som var smittet. I løpet av noen dager steg dette tallet, og ut fra hva vi vet om inkubasjonstiden har mange trolig blitt smittet omtrent samtidig, sier han.

Positive til tilsyn

Nå skal kommunen altså gå gjennom utbruddet, og alt av rutiner, for å forsøke å finne en forklaring. Deretter skal fylkeslegen vurdere om de skal gjøre noen flere tiltak.

– Det er ingenting som utmerker seg negativt av rutiner eller annet på Fjell. Vi har ved tidligere smitte der erfart at rutinene virker, understreker Johannessen. Lobben sier det blant annet er dette de skal undersøke i tilsynet.

– Det kan vi ikke uttale oss om nå. Det vi vil undersøke gjennom den tilsynsmessige oppfølgingen, så det er for tidlig å si noe om.

Johannessen sier de er positive til gjennomgangen og tilsynet.

– Om noe kunne vært gjort annerledes, eller om noe er gjort uten effekt, er det viktig å avdekke det. Det kan både vi og andre kommuner lære av. Så vi er positive.