Fylkesleder Buhaug byr opp Buskerud til tv-aksjon for kvinners rettigheter

Søndag går NRK TV-aksjonen 2019 av stabelen, og denne gangen går innsamlingen til CAREs arbeid for kvinners rettigheter.

Fylkesaksjonsleder Ingvild Buhaug leder arbeidet med dugnaden i Buskerud for første gang, og hun er positivt innstilt til årets innsamlingsaksjon.

Det er både litt skummelt og utrolig gøy å gå i gang med en så stor operasjon. Det er mange erfarne og dyktige folk i sving: bøssebærere, områdeledere og koordinater jobber i hele fylket, spesielt mye i Drammen, sier Buhaug.

LES OGSÅ: Petre-Peder auksjonerer bort el-bil han byttet seg til fra en binders

Stort engasjement

Buhaug stiller seg veldig positivt til engasjementet for TV-aksjonen blant lokalbefolkningen i Drammen og Buskerud.

Det er mye kult som skjer i området i forbindelse med TV-aksjonen. To jenter bestemte seg for å lage et løp til inntekt for aksjonen sist søndag – NøsteJoggen i Lier. De arrangerte løpet første gang i fjor, og ble mest givende til fjorårets aksjon i Lier. Disse jentene har gått sammen for å gjøre noe for verden, og det er helt fantastisk, sier Buhaug.

Hun legger til at det blir konsert med Kulturskolen for femte år på rad på tirsdag og næringslivsdugnad på torsdag, begge i forbindelse med TV-aksjonen.

LES OGSÅ: TV-aksjonen tente Drammens giverglede

Trenger fortsatt flere bøssebærere

Til tross for god innsats i drammensområdet, er det ifølge Buhaug fremdeles behov for flere bøssebærere i alle områder.

Når det kommer til bøssebærere, ligger vi litt etter sammenlignet med tidligere år. Det er litt vanskeligere å mobilisere for en aksjon som går til utlandet sammenlignet med for eksempel Kirkens Bymisjon som var fjorårets aksjon. Så det går litt tregere i år, og vi trenger flere bøssebærere over hele byen, sier Buhaug.

Selv om innsamling av penger er hovedformålet, presiserer Buhaug at TV-aksjonen handler om så mye mer – deriblant å spre informasjon om CARE og deres arbeid for kvinners rettigheter. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land som ifølge Buhaug ikke får nok medieoppmerksomhet i forhold til kvinners rettigheter: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

Årets aksjon har tre hovedtemaer: hennes penger, hennes kropp og hennes stemme. Formålet er at kvinner skal ha mulighet til å tjene – og bestemme over egne penger, bestemme når – og med hvem de vil gifte seg, få lov til å delta i politikken og å ha lederroller, sier Buhaug.

I tillegg til spredning av informasjon rundt CAREs arbeid, mener Buhaug også at TV-aksjonen skal gi en hyggelig opplevelse til alle som er engasjerte.

Det viktigste er en god aksjon med lokalt engasjement, og at man kjenner på gleden av å gi og å bidra, sier hun.