Fremskynder flomsikring av Mjøndalen sentrum

En ekstrapott på 100 millioner kroner til NVE, gjør at Mjøndalen allerede i løpet av året er mindre utsatt for oversvømmelser.

– Ekstramidlene vil gå til å gjennomføre tiltak som kan settes i gang raskt, samt opprettholde fremdrift på store pågående prosjekter. Mesteparten av arbeidet vil bli utført i 2020, sier direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Les også: – Det er litt farlig med nye eiere på et sted som Picasso (+)

Prosjekt i Mjøndalen peker seg ut 

Pengene fordeles over hele landet, men Lund peker spesielt på et prosjekt for flomsikring av Drammenselva i Mjøndalen.

Av andre store prosjekter nevnes kvikkleiresikring i Bøle i Skien, ved Li skole i Nittedal, på Rødde i Melhus, samt flomsikring av Gjerdelva i Hareid og på Branderuåa i Sør-Fron.

Prosjektene vil også bidra til sysselsettingen, påpeker olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Det er viktig i den krevende økonomiske situasjonen vi står i som en følge av koronaviruset, sier hun.

Les også: Slik så familiens hekk ut da de kom hjem mandag ettermiddag (+)

– Mjøndalen er spesielt utsatt

Regionssjef i NVE, Anne Cathrine Sverdrup, opplyser at prosjektet for å forbygge flom i Mjøndalen består utbygging av pumpestasjoner og kulvert.

– Dette prosjektet går ut på tiltak for å sikre sentrum i Mjøndalen mot flom. Mjøndalen er spesielt utsatt for flom da vann fra Drammenselva presses inn i bekker og inn i sentrum ved høy vannstand i elva. Tiltakene for å sikre mot- og forbygge flom både pågår- og er under planlegging.

Les også: Opposisjonen stiller spørsmål ved at regjeringen holdt igjen koronarapport om barn

Tre delprosjekter

Ifølge Sverdrup er dette prosjektet delt i tre: pumpestasjon på Wildeveys plass, Eian pumpestasjon og kapasitetbedring av Mjøndalsbekken.

Arbeidet med å bygge pumpestasjon på Wildeveys plass i gang, og byggingen av Eian pumpestasjon ved elven planlegges. Eian pumpestasjon vil samle vann fra mindre bekker og pumpe vann ut i Drammenselva ved flom. I tillegg har Mjøndalsbekken, som krysser under veien Orkidehøgda, for liten kapasitet, så en kulvert under veien skal øke bekkens kapasitet ved flom.

– Disse tre prosjektene vil koste 28 millioner kroner, og arbeidet med Eian pumpestasjon og kapasitetforbedringen ved Orkidehøgda vil starte høsten 2020, sier Sverdrup.