Fremdeles ikke riktige smittetall i Drammen

Overføring av koronatester fra Drammen til Oslo Universitetssykehus gjør at testsvarene de siste dagene er forsinket.

Det siste døgnet har 13 personer fått påvist koronasmitte i Drammen kommune. Av disse har fire ukjent smittevei, og ni er nærkontakter av kjent koronasmittet person.

Akkurat som i går, er dagens antall smittede langt lavere enn det som har vært påvist av smittetilfeller de siste ukene.

På grunn av en prøveoverføring Drammen sykehus gjorde av tester tatt i Drammen til Oslo Universitetssykehus, gir heller ikke dagens tall – etter alle solemerker- et riktig bilde av antallet positive prøver.

– Overflyttingen av analysering av prøver fra Drammen sykehus til Oslo universitetssykehus har dessverre medført forsinkelser på prøvesvarene. Vi har vært godt vant med korte svartider ved Drammen sykehus de siste par månedene. Selv med et høyt antall prøver har sykehuset klart å gi svar raskt. Nå er det mange frustrerte drammensere som venter på prøvesvarene sine, og vi forstår godt deres opplevelse av situasjonen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

– Vi forventer nå at prøvesvarene som analyseres i Oslo vil bli besvart i løpet av torsdag og fredag, sier Sagberg.

– Bli i karantene

I en pressebrief torsdag morgen forklarer Sagberg hvorfor man har flyttet prøver over til OUS:

– Det var noe laboratoriet her ønsket, for å sjekke om alt fungerer. Man vil avdekke problemer ved overføringen, for å se om man i en kritisk fase kunne ha sendt prøver til Oslo og fått raskt svar. Vi må vite at systemer er kompatible, sa Sagberg.

Han var veldig tydelig på at de forsinkede svarene gjør det ekstra viktig at folk som har testet seg og nærkontakter av smittede holder seg i karantene til svaret kommer.

– Det er enda viktigere nå som det tar lengre tid.

Flere smittede i skole og barnehage

Det er påvist smitte knyttet til barnehage, skoler og helseinstitusjoner.

Ved Steinberg barnehage er det påvist smitte hos ansatt, som medfører karantene for barn og for ansatte, og ved Stenseth barnehage er det påvist smitte hos ansatt som medfører forlenget karantene for barn. På Fjell skole og ved Marienlyst ungdomsskole er det påvist smitte hos elever som medfører karantene for andre elever og for ansatte.

På Solberglia sykehjem har den systematiske testingen avdekket koronasmitte hos tre beboere. Dette medfører karantene for øvrige beboere i enheten, og for flere ansatte knyttet til enheten.

Vet ikke om tiltakene fungerer

Drammen innførte strengere tiltak 9. november. Det er for tidlig å si noe om de har fungert - blant annet fordi smittetallene er forsinket, men også fordi det først er to uker etter innføringen man kan se effekten. Siden sykdommen kan ligge latent i kroppen i opptil to uker før den slår ut.

I flere andre hardt rammede byer - som Bergen og Oslo - har man analysert mobildata for å se om folk beveger seg annerledes nå enn før tiltakene ble innført - for eksempel om færre er i sentrum, bruker kollektivtrafikk og lignende.

– Vi har prøvd å etterspørre hvordan vi kan få den type data, men vi har det ikke på plass for Drammen kommune, sier Sagberg.

Når det gjelder hvem som er smittet, er kommunen også her delvis usikre fordi de har så få prøvesvar, men foreløpig tilsier det meste at det fremdeles er overrepresentasjon blant deler av innvandrerbefolkningen.

– Vi vet at det fortsatt er en overhyppighet av ikke-etnisk norske i tallene, sier Sagberg. Kommunen har satt i gang flere tiltak for å nå ut til de aktuelle gruppene.