Flere dødsfall på sykehjemmet

Koronautbruddet ved Fjell bo- og servicesenter fortsetter. Totalt har 21 beboere og 16 ansatte blitt smittet. Tre personer har mistet livet.

I løpet av helga døde to kvinner i 90-årene ved Fjell bo- og servicesenter som følge av smitteutbruddet ved sykehjemmet. I forrige uke døde en kvinne i 80-årene.

– Mine kondolanser og varme tanker går til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Vi ser at smitteomfanget i Drammen kommune fortsatt varierer, og beskjeden om at vi har to nye dødsfall på Fjell bo- og servicesenter minner oss om at dette viruset er spesielt farlig for dem som er i risikogruppene. Derfor er det viktig at vi alle sammen fortsatt gjør det vi kan for å begrense smittespredningen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Svært tøft

På kommunens siste pressebrief før jul kom det fram at situasjonen ved Fjell bo- og omsorgssenter er svært vanskelig. 16 ansatte er smittet, og 21 beboere. Tre beboere ved omsorgssenteret har mistet livet - to av dem i løpet av det siste døgnet.

– Det er tøft på Fjell. For det første er det vanskelig bemanningsmessig, når så mange ansatte er smittet. Men Drammen er en stor kommune, der helsevesenet kan hjelpe hverandre, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det er også vanskelig på andre måter.

– Det er tøft å se dem man er glad i sliter, folk har jobbet med disse menneskene lenge. Så det er tungt å stå i, det er snakk om nære relasjoner over flere år, sier Johannessen.

Foto: Privat

Virksomhetsleder Hilde Kristin Arnesen ved Fjell bo- og servicesenter. Foto: Privat

Smitte på ny avdeling

I forrige uke fortalte virksomhetsleder Hilde Kristin Arnesen ved sykehjemmet at utbruddet var konsentrert til en avdeling. Tirsdag kan hun opplyse om at en beboer ved en annen avdeling har blitt smittet.

– Beboeren er isolert, så vi håper smitten ikke sprer seg videre i avdelingen.

Arnesen forteller at det varierer hvor bekymrede beboerne er for å bli smittet av viruset.

– Noen merker ikke så mye til det, mens de som har dårligere helse er gjerne mer bekymret.

– Hvordan kan det skje at smitten sprer seg mellom avdelinger, når der har så strenge smitteverntiltak?

– Det lurer vi også på. Jeg diskuterte det med smittevernoverlegen og smittesporerne, og det har ikke tegnet seg et tydelig bilde enda. Men vi er ikke ferdig utredet.

Lite trolig med ny variant

På tirsdagens pressebrief kommenterte Johannessen spekulasjoner om hvorvidt det store utbruddet på Fjell kan skyldes en mer smittsom variant av viruset.

– Det vil i så fall komme fram av rapporteringene som gjøres og videre analyser – her trenger vi FHIs hjelp. Men sannsynligvis er det heller slik at det er en av de smittede som bærer mye virus, og som derfor har smittet mange. De ansatte bærer jo munnbind, sier Johannessen.

De tror altså at det er snakk om en såkalt superspreder - et enkeltmenneske som har smittet et stort antall andre. Det er individuelle forskjeller mellom hvor smittsom en smittebærer kan være, blant annet basert på hvor i luftveiene viruset befinner seg.

– Vi regner med at dette er et massesmittetilfelle, som vi ikke har sett på sykehjem i Drammen tidligere. Vi har ikke oppdaget noen svikt ved rutinene, understreker Johannessen.

Stort antall smittede

Så langt er 21 beboere og 16 ansatte smittet ved sykehjemmet. Ifølge Arnesen har de smittede ansatte kun jobbet i en og samme avdeling.

Det gjennomføres fortsatt omfattende testing ved sykehjemmene i kommunen.  Ved Fredholt bo- og servicesenter har også slik testing påvist koronasmitte hos en beboer. Dette medfører karantene for syv beboere og tre ansatte.

Det siste døgnet har 15 personer bosatt i Drammen fått påvist koronasmitte.