Flere ansatte smittet av covid-19 i Drammen fengsel

Alle besøk, permisjoner og framstillinger er stanset ved Drammen fengsel etter at flere ansatte er smittet av koronavirus, mens flere andre er satt i karantene.

Bare én innsatt i fengselet er i karantene. Fengselet og Kriminalomsorgens region sør arbeider med å sikre driften ved fengselet, men vil av hensyn til sikkerheten ikke kommentere konkret hvor mange ansatte som er blitt syke.

– Ansatte overføres fra andre fengsler for å opprettholde driften. Drammen fengsel har høyt sikkerhetsnivå og plass til 54 innsatte. I øyeblikket er det 45 innsatte, skriver Kriminalomsorgen i en pressemelding fredag.

Nyinnsettelser er stanset, og det blir vurdert framskutt løslatelse av innsatte i fengselet. (NTB)