Erna Solberg: – Jeg har full tillit til Anniken Hauglie

Trygdeskandalen er en vekker for alle som er stolte av rettsstaten Norge, sa statsministeren da hun forklarte seg for Stortinget fredag.

– Jeg har full tillit til Anniken Hauglie, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun forklarte seg i den åpne høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag. 

Kjernen i trygdeskandalen er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. 

– Det er en vekker for alle som er stolte av velferdssamfunnet og rettsstaten Norge, sa Solberg. 

Les også: «Kritikken fra Busch er knusende for Hauglie. Hun har rett og slett ikke gjort jobben sin»

Ifølge Solberg har trygdeskandalen avdekket sårbarheter når norsk lovgivning møter EU-lovgivning.  

– Derfor har jeg bedt alle statsråder om å se på hvordan EØS-regler er innlemmet i norsk lov, sa Solberg. 

Hun lovet også at regjeringen skal gjøre sitt beste for å rydde opp. 

– Vi vil gjøre det som er mulig for å finne ut hva som er skjedd og hvordan det kunne skje. Vi vil rette opp overfor dem som er rammet. 

Skjønte ikke omfanget

SV og Ap har tidligere varslet at de ville presse Solberg på når hun ble kjent med at Nav endret praksis. Solberg har tidligere fortalt kontrollkomiteen at hun fikk vite dette i juni, men at hun ikke husker nøyaktig når eller på hvilken måte. 

Under høringen avviste Solberg at hun kjente til omfanget av saken da hun ble kjent med Navs praksisendring. 

– Jeg visste at det ikke var lov å reise til utlandet når du får trygdeytelser. Det kan vise seg å være feil, sa Solberg.

Venter på granskning

Statsminister Solberg viste flere ganger underveis i høringen til det regjeringsoppnevnte granskningsutvalget som har fått i oppdrag å gå gjennom trygdeskandalen, og som skal levere sin rapport 20. juni. 

Det gjorde hun også da hun ble presset av saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) på hvilket ansvar som hvilker på arbeidsminister Anniken Hauglies (H) skuldre. 

– Det er viktig å få helhetsbildet, og det får vi først etter at granskningsutvalget har levert sin rapport. Statsråden er ansvarlig for håndteringen av informasjonen hun får. Spørsmålet er når dette gikk feil, og det vil ikke jeg synse om, sa Solberg. 

Da Solberg ble konfrontert med at kontrollkomiteen er blitt nektet innsyn i dokumenter fra Hauglies departement som de mener er relevante for saken, viste Solberg til at det lenge har vært en praksis ikke å gi interne dokumenter til kontrollkomiteen.

– Vi følger den praksis som tidligere regjeringer har fulgt, sa Solberg.