Erna: - Må finne nye lokale løsninger

Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning fikk ingen drahjelp fra statsminister Erna Solberg i valgkampinnspurten på hvordan Drammen skal få finansiert planlagte veier og prosjekter uten Buskerudbypakke 2.

Om noen skulle ha vært i tvil om at valgkampen var inne i sin siste krampetrekning, var det bare å se til Drammen lørdag ettermiddag. Mens Jonas hadde helgardert seg for vær og valgt Gulskogen senter som arena for sitt besøk om formiddagen, innså partiapparatet til Høyre først samme dag at Ernas annonserte appell på det regntunge torget trolig ville gå for nokså få ører. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner hadde alleredevært der uten å treffe en eneste velger, og planene ble kastet om slik at statsminister Solberg skulle finne sitt publikum - ved å biles til Gulskogen.

Men først sto bybrua og den betente situasjonen rundt Drammen stasjon på programmet. Flankert av partikolleger og presse tok Fredrik Haaning imot Erna Solberg på perrong 5, der hun på noen få hundre meter skulle settes inn i hvorfor Bybrua har seilt opp som en dundrende hodepine for Bane Nor og Drammen kommune: Politisk tautrekking og gjensidige beskyldninger om økonomisk uansvarlighet fra henholdsvis Høyre og en samlet opposisjon forsterket av Frp.

Saken fortsetter under bildet

Før briefingen nikket Erna innforstått til hennes lokale spydspiss Haanings dilemma da Dagsavisen Fremtiden brakte det på bane - men viste ingen vilje til å komme rådville velgere i møte med løfter om økt statlig innsats.

- Ligger lokalt

Ser du hvilken spagat Fredrik Haaning og Høyre i Drammen står i, når de først har fjernet inntektsmulighetene og dermed finansiering til en rekke veiprosjekter og kollektivtiltak, og samtidig må forsvare et kostbart vedtak om en ny bybru?
- Jeg har forståelse for at det er vanskelig. Vi har sagt at når man ikke har en bompengering og løsninger knyttet til det så er det en avgjørelse som ligger lokalt.
Vi har sagt at vi vil opprettholde belønningsmidlene fram til man har bestemt seg for hvordan å finne de gode løsningene, svarte Solberg.

Men det finnes ikke ett eneste løfte om løsning for de store og dyre veiene som er eid av stat og fylke. Så før valget foreligger det ingen alternativ løsning til prosjekter som Høyres retrett har fjernet inntektsmulighetene til?
- Når man lokalt ikke vil ha løsningen som lå på bordet, må man finne nye lokale løsninger. Det må man diskutere seg fram til sammen med de andre partiene. I mellomtiden sørger vi for å opprettholde belønningsmidlene som gjør at ha kollektivløsningene gående slik som vi skulle hatt, repliserte Solberg.
Så velgerne må bare stole på at det vil komme en bedre løsning i løpet av de to årene som vi per nå har tilsagn om belønningsmidler for?
- Spørsmålet om pakke er lokalt, det er ikke vi sier noe om nasjonalt. Men vi har sagt at man må følge opp dette – og vi følger opp med å ha belønningsmidlene, slik at kollektivtilbudet kan opprettholdes, noe som er en av utfordringene knyttet til dette.
Når det gjelder hva man skal gjøre med veiene, er svaret at er de ikke innenfor en byvekstpakke, vil de nasjonale veiene komme innenfor vanlige prioritering enkeltvis og strekningsmessig innenfor NTP.
Da må man rett og slett stole på at her finnes det en bedre løsning innen de neste to årene. Men det er ingen som kan si noe om større statlig finansiering?
Her smiler bare statsministeren og overlater til Haaning å svare.

LES OGSÅ: Arne Nævra (SV): Misbruk av statsministerposten

Saken fortsetter under bildet.

Åpen for avtale uten bomring

- NTP er under omarbeidelse nå, den vil gi en del svar, og så er det spørsmålet om Viken fylkeskommune, hvordan de vil komme til å prioritere, og om vi da skal ha noe bomfinansiering av enkeltstrekninger. Det vi er opptatt av nå er å forhandle om en byvekstavtale på sikt, men da med andre innganger enn bompenger, sier Fredrik Haaning.

Et stykke opp på brua var statsministeren nokså effektivt satt inn i det hun kom for; å gi Høyres argumenter for å beholde bybruavtalen med Bane Nor størst mulig tyngde. Det falt henne lett.
- Det kan ikke bli slik at alle andre prosjekter stopper opp når man har har satt av penger og er i gang, selv om det ikke lenger finansieres gjennom en bypakke, slo hun skråsikkert fast, og gjentok uroen Haaning nettopp hadde formidlet.
- For de som har planlagt og prosjektet på en felles løsning og må begynne på nytt igjen vil dette forsinke og bli kostbart for InterCity-prosjektet.