Disse skal styre nye Drammen kommune

Etter at valgresultatet ble klart har fintelling og kontrolltelling blitt gjort, før oversikten over hvem som skal sitte i det nye kommunestyret ble offentliggjort onsdag ettermiddag.

Etter at Drammen ble slått sammen med Nedre Eiker og Svelvik er det altså 57 representanter som utgjøre det nye kommunestyret. De er fordelt slik:

Arbeiderpartiet (15): Monica Myrvold Berg, Eivind Knudsen, Mads Hilden, Lina Strandbråten, Sølvi Bestvold, Ole Lønseth, Aisha Ahmed, Bendik Thun, Elisabeth Sund, Thor Sigurd Syvvaldsen, Arve Vannebo, Rutkay Sabri, Tonje Enersen, Arif Erkök, Victoria Øverland.

Høyre (15): Fredrik Haaning, Kristin Surlien, Elly Therese Thoresen, Victoria Cavallini Fevik, Syed Wali Gilani, Andreas Muri, Tor Tveter, Kjell Arne Hermansen, Ana-Maria Silva-Harper, Leni Halvorsen, Fred Løwe, Tormod Boldvik, Christina Mørkve Højer, Amrit Paul Singh, Sigrid Marie Thielemann.

Frp (6): Ulf Erik Knudsen, Hilde Hovengen, Knut Gjerde, Øystein Lauritzen, Kristin Gjerde, Lavrans Kierulf.

MDG (5): Ståle Sørensen, Rose Jahanfarah, Cathrin Janøy, Herman Ekle Lund, Kari Palm.

Senterpartiet (5): Simon Nordanger, Gro Nyhus, Kari Alvim, Camilla Gustavsen, Kjetil Strandbråten Sannan.

Nei til Bomring (5): Harald Wessel-Berg, Anders Lunde, Randi Eng, Catarina Chruchov, Robin Brekke Voss.

SV (3): Rune Kjeldsen, Åse Lund, Tony Burner.

KrF (1): Trond Johansen.

Rødt (1): Jørgen Harboe Wilhelmsen.

Venstre (1): Anders Wengen.