– Det er noen saker som blir vanskelige

Venstres Anders Wengen tar med seg god lærdom fra forrige gang Venstre var i posisjon, men ser allerede nå at det er flere saker som blir utfordrende for den nye posisjonen.

Venstre kom nemlig også i posisjon etter forrige valg, men kun måneder etter valget og den litt for detaljerte arbeidsavtalen var signert i 2015 brøt partiet i flere saker. Det som har skjedd i partiet siden har Wengen tatt lærdom av.

– Både i Drammen, men også i fylket, fikk vi problemer grunnet en for detaljert samarbeidsavtale. Det vi lærte av det er at det å inngå et samarbeid med en detaljert avtale er krevende, rett og slett fordi rammevilkårene endrer seg gjennom den perioden du er valgt, sier Wengen og fortsetter:

Villig til å justere kurs

– Da kan du ha noen partier som er veldig fornøyd med den politikken de har fått gjennomslag for, og som ikke ønsker å endre noe. På den andre siden kan du ha partier som ser at det er nødvendig å endre kurs på grunn av endrede rammevilkår, og det er en veldig unødvendig kamp å havne i, sier Wengen.

Derfor er han glad for at alle partiene i den nye posisjonen er enige om å lage en mer overordnet, prinsipiell avtale.

– Klarer vi å få til det, kan vi bli enige om detaljene underveis. Det er mye mer fornuftig, siden vi da kan gjøre fortløpende vurderinger om vi må justere noe underveis hvis vi ser at det blir helt nødvendig, sier han og fortsetter:

– Vi er enige om et valgteknisk samarbeid, også gjelder det å finne den rette balansen. Vi kan finne flertall i enkelte saker med borgerlig side, men det kan ikke være så mange saker at den politiske kursen blir endret. Der må både vi i Venstre og resten av partiene i posisjon være bevist, forteller han.

Barnehage-saken blir utfordrende

Venstre-lederen sier at det allerede er ting han ser som kan bli utfordrende å samarbeide om.

– Det er noen saker som kommer til å bli «tricky». Barnehager er en sånn type sak, mens jeg tror vi i arbeidsgiverpolitikken er nokså enige. Vi er bare litt uenige i måten vi kommer frem til målet, sier Wengen.

Prosentstillinger på utlyste stillinger, og 100 prosent-stillinger er viktige kampsaker for spesielt Ap og SV.

– Vi er enig i at ambisjonen bør være å ha så mange 100-prosentstillinger som mulig, og vi er enig i at stillingene som lyses ut skal være 100 prosent. Det blir et budsjettspørsmål når vi skal lage vårt første budsjett om hvordan vi skal få til det, men vi er enig i ambisjonen, forteller Wengen.