Vi trenger mer matte. Det er livsviktig!

Mattelæreren Gro A. Ludvigsen skriver 13. mars under rubrikken «Matte er ikke spesielt nyttig», at nytten av algebra og Pytagoras er «absolutt ingenting». Dette er, med respekt å melde, tøv!

Av Nils Nordenstrøm, Drammen

Matte er ikke bare vårt viktigste, men vårt eneste verktøy til å forstå, ikke bare universet, men den kloden vi bor på; menneskene, de andre dyrene og vekstene som lever der, og hvordan samfunnet fungerer.

Er det ikke fantastisk at Pytagoras gjør det mulig å lage en rett vinkel bare med tallene 3, 4 og 5? Hvis den lengste siden i et triangel er 5 lang så er vinkelen nitti grader mellom de andre sidene hvis de har lengde 3 og 4. (32+42=52)) Det overgår min forstand at dette skulle være verdt «absolutt ingenting», slik mattelærer Gro A. Ludvigsen skriver i sitt innlegg 13. mars.

Uten matte kunne vi tro at jorden er flat, og vi ville ikke kunne bekjempe epidemier eller vite noe om levealder. Vi ville ikke kunne kjøre bil eller ta toget, oppleve en flyreise, ringe i en telefon eller se på TV. Uten matte ville disse sakene ikke eksistere.

Vi ville ikke forstå telefonregningen, banklånet (mange låner over evne), hva leiligheten koster per kvadratmeter eller hva biffen koster per kilo i Sverige.

En venn av meg påsto at det er forferdelige tider med minst to mord per uke i Norge, og at antallet øker. Noen sekunders sjekk på SSB viste at det er cirka et drap annenhver uke. En firedel av hva han trodde. Dessuten er det en nedadgående trend i antallet. Statistikken har revolusjonert vår evne til å forstå samfunnet vi lever i, og den er tilgjengelig med et tastetrykk, for alle med litt peiling på matte.

Det er mye juks med tall i massemedia, og matte er ofte det viktigste verktøyet du trenger for å sjekke hva som er riktig. De som skriver i massemedia vet ofte ikke forskjellen på en million og en milliard, som er tusen ganger så mye.

Jeg leste i en avis om pensjoner. Det viste seg at forfatteren ikke hadde forstått at levealder vanligvis regnes fra fødselen, men når man oppnår den gjennomsnittlige levealderen (ca. 83 år i Norge i dag) er forventet levealder ytterligere 8 år til 91. (SSB). Hyggelig å vite for meg, som er 85. Alle burde forstå at forventet gjenstående levealder øker for hvert år som du overlever. Enkel matte!

For noen år siden ble vedlagte bilde vist i Aftenposten. Den lille pyramiden skulle illustrere at man hadde tatt 1/25 av totalen. Volumet i en pyramide er høyden opphøyet til tre. Da skulle den store haugen vært tredje roten av 25 = 2,9 ganger så høy som den lille. I illustrasjonen er høyden av den lille ca. en tidel av den store, og da er volumet i den lille ca. en tusendel av den store. 1,5 kilo. Skivebom altså. Slike feil kan være forskjellen på liv og død.

Det er vel ikke så dumt med mattekrav til lærere. Uten matte er vi helt fortapt i synsing om alt fra universets størrelse til antall drap i Norge, eller oppskriften til middagsmaten. Kort sagt: Vi trenger mer, ikke mindre, matte! Ellers er vi henvist til feilaktigheter om våre liv.

Jeg forstår ikke hva denne mattelæreren er ute etter. Hvis hun etterlyser bedre mattepensum, kan hun ha et poeng, men hennes artikkel svekker tilliten til mattefaget og minker interessen for matte i skolen. Det er trist. Vi trenger entusiasme fra våre mattelærere.

Jeg håper at hun kan dele gleden over Pytagoras med sine elever, slik at de også kan glede seg over mattens mirakuløse evner til å forklare verden. Og at de lærer å tenke matematisk, ikke bare, som mattelæreren anbefaler, bruke kalkulatoren. En tastefeil med komma eller nuller kan få katastrofale følger, hvis man ikke forstår tall.