Vi sender tre tydelige signaler om fysiske arealer for kultur i Drammen

Gode politiske løsninger krever tydelige og riktige ønsker fra målgruppa inn til oss, skriver Herman Ekle Lund (MDG) i sin presentasjon av Drammens kulturbudsjett for 2020.

Av Herman Ekle Lund, kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne

Nå skal kulturen løftes, heter det i den politiske plattformen til flertallspartiene. Vi har mye å gjøre på dette feltet dersom vi skal innfri forventningene vi har satt til oss selv på vegne av feltet. Det er derfor gledelig at vi har fått svart på en del av disse utfordringene allerede i vårt første budsjett, til tross for at handlingsrommet var begrenset. Vi staker samtidig ut kursen for hvor vi skal gå de neste fire årene.

LES OGSÅ: Dette foreslår posisjonen å endre i budsjettet

Mange kulturaktører savner søkbare midler til de spontane, gode prosjektene som trenger en dytt i ryggen på kort sikt for å bli bærekraftige over tid. Det er derfor svært hyggelig at vi har klart å frigjøre 500.000 til en pott for søkbare midler. Dette betyr kortere vei fra idé til gjennomføring for mange gode ideer, og vil gi effekt i form av et større kulturtilbud for publikum, flere oppdrag for utøvere og næringsvekst i sektoren.

Når det kommer til fysiske arealer, så sender vi tre tydelige signaler.

Vi skal finne gode løsninger på hvordan det frivillige kulturlivet kan få enda bedre tilgang på lokalene til Drammen Scener. En del av løsningen på dette ligger i økningen av søkbare midler, men det kan også være på tide å se på en revidering av eierstrategien.

En annen aktør som trenger arealer, er Brageteatret. Vi fastslår at nye produksjonslokaler er en prioritert arbeidsoppgave, i tråd med hva Brageteatret har etterlyst.

Vi vil også liberalisere kravene til uteservering i sentrumsområdene, i tråd med ønskene fra bransjen. Dette er første ledd i vår plan om å gjøre utelivet til en motor i sentrumsutviklingen. I tillegg skal vi stimulere til folkeregistrering av flere studenter i Drammen. Dette vil skape en større målgruppe for både kultur og uteliv og er meget positivt.

Gode politiske løsninger krever tydelige og riktige ønsker fra målgruppa inn til oss. Nå skal kulturen endelig få interesse- og høringsorganet de fortjener. Vi setter av 500.000 til å etablere et nytt og profesjonelt kulturråd med rom for en fast lønnet stilling. Det ryktes at nøkkelpersoner i kulturlivet allerede er i gang med å planlegge et interimstyre, og med denne bevilgningen kan det hende vi er kort vei unna en realisering.

Samtidig opprettholder vi støtten til friluftsrådet, som gjør at nå både idretten, kulturen og friluftslivet kan tale med samlet stemme slik feltet fortjener og vi politikere trenger.

LES OGSÅ: Innen vi passerer Lysaker er det så muntert på bussen at sjåføren har satt på hornmusikk

Den aller største budsjettvinneren innenfor mitt hovedutvalg er imidlertid naturen. Vi viderefører det vellykkede pilotprosjektet på naturrestaurering, og bevilger en ny million til restaurering av tapt natur. Dette er i tråd med internasjonale anbefalinger, setter Drammen i front på verdensbasis, og er grunn til å være stolt av.

Det er fortsatt mange utfordringer å svare på. Vi kunne lese i går at kapasiteten på Fellesverket er sprengt og at ungdomsklubbene trenger økt finansiering. Næringsaktørene i kulturlivet har behov for virkemidler hvis de skal vokse. Vi savner fortsatt en bedre naturforvaltning.

Vårt arbeid er heldigvis så vidt i gang, og denne starten bærer bud om gode tider for kultur, idrett, natur og friluftsliv. Vi gleder oss derfor til fire år hvor vi lover å jobbe hardt og målrettet for å løse behovene i feltet og hjelpe ønskene og drømmene mange sitter på til å bli virkelighet.