Uten frivillighet stopper Drammen

Kristelig Folkeparti vil styrke de mange frivillige organisasjonene i kommunen.

Av Trond Johansen, ordførerkandidat Drammen KrF

I Drammen har vi et register over alle frivillige lag og foreninger. På nettet finner du en oversikt inndelt i grupper. Vet du hvor mange organisasjoner som er registrert under «Kunst og kultur»? Eller under «Barne- og ungdomsorganisasjoner? Eller «Sosiale tjenester»?

Jeg tror du vil bli overrasket over tallene: 102, 62 og 27 organisasjoner. Noen er rubrisert under flere kategorier, men Drammen ville vært et dårligere sted å bo uten organisasjonene.

Frivillighet og dugnad er en av de mange gode norske verdier. Selve tanken om at vi går sammen for å jobbe for fellesskapet er en del av det etiske grunnlaget for at vi har den velferdsstaten vi har i dag. For mange mennesker rundt om i verden er det helt utenkelig å se for seg en stat hvor man både skatter av egen inntekt og bidrar til fellesskapet gjennom dugnad og frivillig innsats. Jeg tror alle har stilt opp på en dugnad. Det er en del av den norske folkesjelen.

Innbyggernes innstilling til frivillig arbeid er en viktig faktor til at Drammen er en god by å bo i. Det at vi hjelper hverandre, tar et tak for naboens barn og arbeider aktivt i en frivillig organisasjon er en sentral del av den norske identiteten.

Kristelig Folkeparti ønsker å styrke de mange frivillige organisasjoner i Drammen.

100.000 kr rekker veldig langt når frivillige gjør en innsats. I revidert budsjett i år fikk Evas matkasse i Filadelfiakirken den summen. De kan fortsette å gi gratis mat til 70-80 familier hver uke, fordi de samler inn mat som skal kastes, bruker kirkens lokaler, har 50-60 frivillige som gleder ser til å stille opp på «sin» mandag og er opptatt av å hjelpe de som trenger det.

KrF heier på frivilligheten i Drammen.