Ta dere sammen!

Man skulle tro at den nye posisjonen ville benytte anledningen til å omfordele i tråd med plattformen. Men nei, det ble lagt opp til svært høye godtgjøringer til varaordfører, gruppeledere og utvalgsledere.

Av Jørgen Harboe Wilhelmsen, kommunestyrerepresentant Drammen Rødt

I den politiske plattformen til posisjonen i nye Drammen heter det at «Vi vil ha et Drammen med små forskjeller». Dette er en formulering Rødt stiller seg helhjertet bak. Men det er en formulering som forplikter. Samtidig legges det opp til store innsparinger i den nye kommunens utgifter.

På årets siste kommunestyremøte behandlet vi sak om godtgjøring til politikerne. Man skulle tro at den nye posisjonen ville benytte anledningen til å omfordele i tråd med plattformen. Men nei; på bordet lå forslag om samlet godtgjøring til ordføreren på over 1,3 millioner kroner.

I tillegg ble det lagt opp til svært høye godtgjøringer til varaordfører, gruppeledere og utvalgsledere. Flere av politikerne ville få en total godtgjøring på nesten 800.000 kroner.

LES OGSÅ: Forsvarer egne lønninger, men vil senke dem i neste periode

Rødt mener dette er en altfor høy godtgjøring, som skaper større forskjeller mellom folk og svekker tilliten til politikerne. Rødt fremmet derfor forslag om drastiske kutt. Vi foreslo å sette ordførerens godgjøring ned til kr 800.000. Etter vår vurdering er det fortsatt en svært god godtgjøring. Videre foreslo vi en tilsvarende reduksjon i godtgjøring til varaordfører, gruppeledere og utvalgsledere, samt å fjerne den ekstra ressursen til posisjonen og opposisjonen som muliggjør den såkalte supergruppelederen.

Dessverre fikk forslaget bare Rødts stemme. (Rødt stemte deretter subsidiært for SVs forslag som blant annet innebar at ordføreren ville fått 1 million i årlig godtgjøring. Også dette forslaget falt).

FREMTIDEN-LEDER: Flere møter seg selv i døra når Frp og Høyre roper om «ran av skattebetalernes penger»

Samtidig med dette publiserte Fremtiden en sak om lønnsnivået til den administrative ledelsen i Drammen. Rådmannen får svimlende 1,7 millioner i årslønn. De åtte direktørene får alle over 1,2 millioner. Under disse finner vi ytterligere 15 sjefer med årslønn fra kr 970.000 og oppover. Et slikt lønnsnivå hører overhodet ikke hjemme i offentlig sektor, og svekker administrasjonens troverdighet i arbeidet med å løse de økonomiske utfordringene den nye kommunen står overfor.

Til sammenligning tjener en ufaglært med full ansiennitet i Drammen kommune litt over kr 400.000.

Det er bare flaut!

LES OGSÅ: Vil fryse Stortingslønna til evig tid