Sykepleier og politiker: – Jeg er bekymret

Dagsenter og rullerende opphold på institusjon er klippen for mange pasienter og ikke minst deres pårørende. Nå kommer telefonen om at det dessverre ikke blir noe opphold denne gangen – og at vi faktisk ikke vet når du kan forvente nytt opphold.

Av Tanja Vatnås, kommunestyrerepresentant (Frp) og sykepleier

Drammen kommune er i en vanskelig situasjon, men det er jammen mange av innbyggerne våre også.  På kommunens hjemmesider kan vi lese om de ny strenge prioriteringene mottakere av hjemmesykepleie og pasientene på institusjonene nå vil møte. Det er ikke vanskelig å forstå at det må settes strenge prioriteringer når det er et slikt press på tjenesten som vi nå er vitne. Allikevel så må vi huske at disse tjenestemottakere er svært sårbare i utgangspunktet. Dette er i stor grad mennesker som er helt avhengig av kommunen sine tjenester.De må nå betale en høy pris. Jeg er bekymret for hvordan hverdagen nå er for mange hjemmeboende.

I den situasjonen vi nå står i blir du og jeg blir frarådet å besøke våre eldre. Det betyr at mange eldre pårørende må ta et langt større ansvar for sine pleietrengende eller demente ektefeller.  Det betyr at enslige eldre, noen uten familie eller nettverk,  som har hatt dagsenteret som sin eneste sosiale arena blir sittende ekstra mye alene.  Det er all grunn til å være bekymret for disse.

Les brevet fra Pårørendealliansen: Skal pårørende være kommunenes smittevernberedskap?

Som sykepleier har jeg jobbet i hjemmesykepleien og vet hvor viktig dagsenter og rullerende opphold på institusjon er for mange pasienter og ikke minst deres pårørende.  Disse to tilbudene er klippen for mange. Den klippen som gjør at de klarer å ivareta sin pleietrengende eller demente ektefelle hjemme. Den klippen som gjør at de ikke må søke om langtidsplass. Den klippen som gjør at pasienten kan få mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Denne klippen er nå i stor grad borte.

Jeg snakket i går med en sykepleier i kommunen. Hun hadde vært en av de som måtte ta disse vanskelig telefonene. Det er hverken lett eller hyggelig å informere om at det dessverre ikke blir noe opphold denne gangen og vi vet faktisk ikke når du kan forvente nytt opphold.  Dette er vanskelige telefoner å ta når du samtidig vet hvor viktig oppholdet er.

Når Vestre Viken i dag strammer inn for testing av ansatte i kommunehelsetjenesten så vil trolig flere ansatte settes i karantene. En karantene som kanskje er unødvendig.  Dette vil føre til at kommune helsetjenesten som allerede er presset blir ytterligere tappet for arbeidskraft. Tappet for helt nødvendig og kritisk kompetanse. Ringvirkningene av dette blir store.  Flere ansatte ut i karantene betyr færre ansatte på jobb og ytterligere reduksjoner i tjenestetilbudet.

Det er nå viktig at kommunen forbereder seg på at med de reduserte tjenestene så vil behovet for akutte korttidsopphold øke.  Mange av de som i dag får en betydelig økning i pleietyngden er selv eldre og mange har stått i en tøff pleie situasjon lenge.

Jeg tror at Rådmannen og hennes stab deler mange av mine bekymringer. Samtidig vet jeg at de gjør en formidabel innsats for å minimere konsekvensene for de mest sårbare. Det er viktig å ha respekt for at den hverdagen de nå står i heller ikke er enkel og dermed blir prioriteringene knallharde og vanskelige.

Jeg deler Pårørendealliansen sine bekymringer, og har store forventninger til at Rådmannen tar dette på alvor og søker å finne gode løsninger som ivaretar noen av de mest sårbare i denne situasjonen.

LES OGSÅ: Slik skal Drammen spare penger fra første dag