SV vil jobbe fulltid for heltid

Drammen har en lengre vei å gå enn våre nabokommuner.

Av Sahar Madahian, 4.-kandidat og kvinnepolitisk ansvarlig i Drammen SV

Deltidsjobbing gjør arbeidslivet dårligere. Mange må jage etter vakter for å ha penger nok til å betale regningene. Det gir utrygghet og mindre frihet til å planlegge livet. Faste, hele stillinger gir folk en lønn de kan leve av, og trygghet i hverdagen. Og det gjelder særlig de folkene som gjør noen av de viktigste jobbene for at samfunnet går rundt.

I Drammen kommune er det (deltidstall for 2018):

481 ansatte som har mindre enn 20 prosent stilling, det er 9,1 prosent av de ansatte

376 ansatte som har mellom 20 og 40 prosent stilling, 7,1 prosent av de ansatte

434 ansatte har mellom 40 og 60 prosent stilling, 8,2 prosent av de ansatte.

Gjennomsnittlig jobber altså 46,6 prosent deltid.

Til sammenligning har Nedre Eiker kommune og Lier kommune som ligger nær oss 6,6 og 7,2 prosent ansatte med under 20 prosent stilling. Det betyr at vi i Drammen har en lengre vei å gå enn våre nabokommuner.

Hvis vi sammenligner heltidstall fra 2016 til 2018, så har vi gått opp fra 52,4 til 53,6. Vi er på vei i riktig retning, men det er mange store grep vi kan ta som vil ta oss nærmere målet. Det vil SV prioritere.

De som blir valgt inn i høst må ta tak i utfordringene med dette. Høyresiden har gjort alt for lite for å sørge for at det er mulig for alle å stå i 100 prosent jobb. SV lover å kjempe for å få flere folk i hele, faste stillinger hvis vi kommer i posisjon.

For mye deltid og for få heltidsstillinger er et av de største problemene i arbeidslivet. Det er et av våre største likestillingsproblem, siden kvinner særlig rammes. Og det rammer de med lavest utdanning hardest.

Den som får makten i høst kan gjøre en stor forskjell, for særlig blant kommunalt ansatte er problemet stort. De turnusansatte innen helse, pleie og omsorg ligger særlig dårlig an. Der jobber hele tre av fire ansatte deltid på landsbasis. Sånn skal det ikke være.

Høyre og de borgerlige partiene prøver å friskmelde et sykt arbeidsliv. De ser ikke at dette er et stort problem. Innsatsen blir deretter. Kommunene som får dette til har politikere som jobber systematisk og målrettet med å få ned deltidsprosenten. Tallenes tale er klar: I Drammen jobber alt for mange deltid. Stem på et parti som tar kvinners arbeidsliv på alvor, stem SV!