«Slapp av Fredrik – det blir kulturråd»

I et tilsvar til Høyres Fredrik Haaning skriver Herman Ekle Lund, Mads Hilden og Sølvi Brandt Bestvold hvorfor de skal lykkes med det Høyre mislyktes med og skisserer sin løsning for å samle kulturaktørene i et nytt råd.

Skrevet av:

Herman Ekle Lund (MDG) nestleder i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

Mads Hilden (AP) leder i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

Sølvi Brandt Bestvold, fraksjonsleder for AP i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

Vi i det nye politiske flertallet i Drammen har vært tydelige på vår ambisjon innen kulturpolitikken – nå skal kulturen få et løft. Det innebærer bedre øvingslokaler og rimeligere tilgang på kommunale fremføringslokaler for det frivillige kulturlivet, en fokusert satsning på arrangører og arrangementsbyen Drammen, at kulturskolen blir mer tilgjengelig for alle barn og unge, og mye mer. Bunnplanken for hele satsningen er temaplanen for kultur for Drammen som ble vedtatt i 2018, og som skal oppdateres i løpet av fireårsperioden for å favne hele den nye kommunen.

For å gjennomføre dette på best mulig måte trenger vi løpende tilbakemeldinger fra kulturlivet på om våre tiltak er treffsikre og målrettede, så vi kan korrigere dersom det viser seg at kart og terreng ikke er synkronisert. Derfor har vi også flagget høyt at vi vil prioritere opprettelse av et nytt kulturråd, som et felles hørings- og interesseorgan for hele kulturlivet. Slik Idrettsrådet har vært på vegne av idretten med stor suksess over lang tid, og slik Friluftsforum har funnet sin plass på vegne av friluftslivet de siste årene.

Det betyr ikke at kulturrådet skal få et sugerør ned i kommunekassa eller gis blankofullmakt til å få oppfylt alle sine ønsker, slik Høyres Fredrik Haaning ytrer bekymring for i et hjertesukk i denne avis 27. januar.

LES OGSÅ: «Interessen blant kulturlivets aktører var fullstendig fraværende»

Haaning har rett i at de forrige forsøkene på å opprette et kulturråd ikke har lyktes. Hans analyse av kulturlivets utfordringer med å samle seg om et slik felles organ er også korrekt. At de ulike uttrykkene og interessene innenfor kulturfeltet er så forskjellige av natur at det oppleves vanskelig å danne en felles stemme er gjennomgående i hele kultur-Norge.

Det betyr imidlertid ikke at løsningen på dette er å legge seg ned på ryggen og gi opp, slik det desillusjonerte innlegget til Høyres representant kan gi uttrykk for.

En kulturminister sa følgende til kulturlivet for noen år siden, i forbindelse med høring av en ny lov: – Si meg hva dere vil ha, så skal dere få det.

Vi politikere sliter med å prioritere når det er mange ulike meninger fra samme interessegruppe. De som har ressursene til å rope høyest blir dessverre ofte de som vinner kampen om virkemidlene. Iblant er tvilen så stor at resultatet blir at det ikke lages politikk i det hele tatt.

LES OGSÅ: Store forventninger fra kulturprofilene med rødgrønn styring

En av hovedårsakene til at Drammen Idrettsråd har lykkes på vegne av idrettens interesser i mange år er fordi de har vært dyktige til å fortelle oss politikere om idrettens viktigste behov i tiden framover. Vi har kunnet være trygge på at dette er ønsker som hele feltet stiller seg bak, og da blir det lettere å gjøre gode valg.

Disse tilbakemeldingene har handlet om mer enn penger. Vi i det nye politiske flertallet tror da heller ikke at løsningen på alle kulturlivets problemer er å bevilge mer midler. Det skal vi synliggjøre blant annet ved å lage arrangørpolitikk som gir reell næringsvekst og økt grad av selvfinansiering, og ved å prioritere arrangementsstøtte til de initiativene som gir størst verdi for flest mulig.

Det er ikke slik at Idrettsrådet ikke har bedt om penger. For å sitere rådets styreleder Per Burud i et leserinnlegg på deres hjemmesider før jul: «Idrettsrådets jobb å være utålmodig når det kommer til anleggsutbygging.»

Anlegg koster penger og kan ikke bygges utelukkende på framsnakking og tilrettelegging for dugnadsarbeid.

LES OGSÅ: Dette er kulturpolitikernes ambisjoner for kulturlivet

På samme måte vil vi ha et kulturråd som er utålmodige og kritiserer oss når vi ikke gir kulturlivet alt de ønsker samtidig, eller finner løsninger som handler om andre virkemidler enn penger.

Fredrik Haaning advarer oss i sitt innlegg om at «mye vil ha mer». Ja – det er essensen av lobbyvirksomhet. Den som blir fornøyd og slutter å ta kampen for mer penger til sine interesser gjør en dårlig jobb.

Det betyr ikke at politikerne skal leke julenisse og gi til alle som vil ha. Vår oppgave er å prioritere et stramt budsjett slik vi mener det gir størst effekt for flest mulig. Men en tydelig, samlet pressgruppe på vegne av kulturlivet gjør at vi holder oss skjerpa og på riktig kurs.

LES OGSÅ: Dette er Idrettsrådets tips til det nye kulturrådet

Før jul bevilget vi penger til opprettelse av et nytt kulturråd. I møtet til Hovedutvalg for Kultur, idrett og friluftsliv 4. februar ber vi rådmannen om fullmakt til å utnevne kandidater til et interimstyre som kan ta ansvar for første del av prosessen med å opprette et kulturråd. Interimstyret skal innen 1. juni 2020 ha utarbeidet forslag til vedtekter, oppnevne valgkomite og gjennomføre generalforsamling.

Vi støtter dette, men vil i tillegg foreslå i saken at det settes som krav at interimstyret skal lage en strategiskisse som er mer utfyllende enn vedtektene på hvordan de skal jobbe videre for å lykkes.

Vi setter med andre ord et forbehold om at en eventuell ny organisasjon skal møte disse kravene før de innvilges midlene vi har satt av. Vi kommer ikke til å gi bort en halv million for at noen skal utvikle rådet «som en arbeidsplass for seg selv», slik Haanings erfaringer med det forrige kulturrådet var.

LES OGSÅ: Til kulturlivet i Drammen fra den nye posisjonen

Rammen vi har satt av skal dekke en stilling til en profesjonell daglig leder for rådet – når eller hvis det kommer opp og stå. Dersom vi vil ha et profesjonelt interesseorgan på samme måte som Idrettsrådet har blitt, må det finnes rammer som gjør at en daglig leder skal kunne prioritere sin tid til å jobbe med dette. Vi tviler på at Geir Skinnes kunne gjort en like god jobb på vegne av Idrettsrådet dersom han ble bedt om å jobbe gratis.

Denne uka kan de kulturinteresserte blant annet se utstillingen «Vår 35. vinter» på Gulden Kunstverk, oppleve arbeidsdemonstrasjon av teaterkompaniet The Krumple i Fossekleiva, eller dra på konsert med Lemaitre på Union.

Vi oppfordrer Fredrik Haaning til å besøke ett eller flere av disse arrangementene, nyte de flotte kulturuttrykkene, og slappe av i visshet om at det nye politiske flertallet styrer med stø kurs mot en ny vår for kulturlivet i den nye kommunen.

Vi skal blant annet lykkes med det den forrige kommunen ikke klarte, nemlig å få et nytt, sultent og profesjonelt kulturråd på beina.

LES OGSÅ: – Ønsker ikke å bo i en kommune der det satses så lite på kultur