NITO, NHO og Bufdir inviterer jenter til Union: Velg teknologi og realfag!

Kvinneandelen på de teknologiske retningene står på stedet hvil. Hvorfor det er krise kan du høre mer om på tirsdag.

Av Erik O. Johannesen, styreleder NITO Buskerud og Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo

For å løse fremtidens utfordringer er vi helt avhengige av å få flere teknologer – og da må vi rekruttere talenter fra hele befolkningen. Jentene må også med.

Skal vi løse klimakrisen og bygge et bærekraftig samfunn, er vi helt avhengige av å utdanne kompetansen vi trenger for å utvikle teknologi og nye bedre tjenester. Prosjektet «Jenter og teknologi» som inntar Union Scene i Drammen tirsdag skal inspirere flere jenter til å velge teknologifaglig utdanning.

Her får jentene møte unge, kvinnelige rollemodeller som har valgt teknologiske fag, og blir introdusert for mulighetene et slikt utdanningsvalg kan gi. Arrangementene er støttet av NHO, NITO, Norsk Senter for Realfagsrekruttering og Bufdir. Hensikten er å øke kvinneandelen i teknologifagene.

Kvinneandelen på de teknologiske retningene, både i høyere utdanning, yrkesfag og fagskole, står på stedet hvil. Unge jenter og deres foreldre tror det er en fordel å være god på teknologi i framtida. Likevel ser vi at rundt 70 prosent av jentene mener de trenger mer informasjon om hvilke teknologiutdanninger som finnes. Det viser en undersøkelse Kantar har utført på vegne av prosjektet «Jenter og teknologi».

Det kreves mer for å få opp interessen og kunnskapen om teknologifagene hos unge jenter. Det må gis mer informasjon om teknologiutdanningene, og hvilke muligheter de gir i arbeidslivet. Jenter trenger innsikt i hvilke samfunnsutfordringer ingeniører og teknologer kan løse.

NITOs behovsundersøkelse, der arbeidsgivere er spurt, viser at 44 prosent synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. NHOs Kompetansebarometeret viser også i år at bedriftene i Norge og i Buskerud trenger mer kompetanse på dette feltet. Mangel på ingeniører og teknologer fører til at oppgaver i samfunnet ikke blir løst. Nettopp derfor trenger vi flere unge som vil studere teknologi- og realfag.