«Interessen blant kulturlivets aktører var fullstendig fraværende»

Høyres Fredrik Haaning skriver i denne kronikken at dugnadsånden for felleskapet er langt lavere i kultursektoren enn i idretten, og stiller seg undrende til hvordan det nye flertallet skal få finansiert og motivert kulturaktørene til å bli med i det nye Kulturrådet.

Kronikk av: Fredrik A. Haaning (H)

Formannskapsmedlem, Drammen kommunestyre

Da jeg overtok som leder av bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv i 2015 var ambisjonsnivået høyt. Blant målsettingene var å utarbeide en ny kulturplan, vitalisere Drammen Kulturforum og få satt i gang ombygging av Harmonien til akustisk scene og øvingslokaler for lokale kulturaktører.

Den nye kulturplanen ble vedtatt i 2018, etter stor innsats fra kulturlivets aktører, Drammen kommunes kulturavdeling og politikerne i Drammen bystyre. Vitalisering av Kulturforum og planene for Harmonien viste seg imidlertid å bli langt mer utfordrende.

Å utvikle Harmonien til en akustisk scene og øvingslokaler i tilslutning til Drammens Teater ble grundig utredet og prislappen for et slikt prosjekt varierte mellom 75 og 150 millioner kroner. Det var en målsetting og får vedtatt prosjektet i løpet av den siste perioden «gamle» Drammen eksisterte som egen kommune, men de økonomiske rammene ga ikke grunnlag for denne satsningen og samlet ikke politisk flertall. Nå i ny kommune med en anstrengt økonomi ser det enda vanskeligere ut. I tillegg skal kulturlivet i hele den nye kommunen ivaretas, fra Bergeråsen i syd til Steinberg i nord.

LES OGSÅ: Store forventninger fra kulturprofilene med rødgrønn styring

Bystyrekomiteen hadde en klar målsetting om at Kulturforum skulle kunne bli det Drammen Idrettsråd var og er for idretten. Om man kaller det kulturråd eller kulturforum er av mindre betydning. Vi var opptatt å bruke det som allerede var etablert. Med unntak av noen få engasjerte personer var imidlertid interessen blant kulturlivets aktører fullstendig fraværende og vi lærte at det er stor forskjell på idretten og kulturlivet når det gjelder organisering.

Drammen kulturforum har mottatt kommunal støtte i alle år, men ikke midler til å lønne egne ansatte. Vi oppdaget etter hvert at noen ønsket å utvikle Drammen kulturforum som arbeidsplass for seg selv. Med andre ord at kommunen skulle finansiere en jobb uten klare målsettinger for hva man ville oppnå annet enn større offentlige bevilginger. Vår beskjed var derfor klinkene klar; Få forumet/rådet til å fungere – så skal vi se på de økonomiske rammene på politisk hold. Det skjedde ikke og for å være helt ærlig, vi ga opp!

Den store forskjellen på idretten og kulturlivet er organisering og bredde. I kulturlivet er det mange små aktører og enkeltpersoner som, naturlig nok, et opptatt av egen situasjon, rammebetingelser og økonomi. Dugnadsånden for felleskapet er langt lavere i kultursektoren enn i idretten. Vi opplevde at alt «kokte ned til» ønske om mer kommunal økonomisk støtte og tilrettelegging for den enkelte.

LES OGSÅ: Dette er kulturpolitikernes ambisjoner for kulturlivet

En av de mest høyrøstede kulturpersonlighetene har hele tiden vist til konkret antall millioner som må bevilges til forskjellige formål.

Nå skal hjulet finnes opp på nytt. Kulturforum legges ned og Drammen Kulturråd skal opprettes. De kommunale tilskuddene skal økes vesentlig og personer skal ansettes. Drammen kommune har en stor kulturavdeling med masse flinke folk. Hva en ansatt i halv- eller hel stilling i Kulturrådet skal få til blir moro å følge med på. Slik jeg oppfatter det er det snakk om en person som skal samordne kulturlivets krav om enda større offentlige bevilgninger og at fordeling av kommunal støtte til kulturaktører skal skje gjennom kulturrådet. Dette blir spennende!

Drammen kommune ble hedret med prisen «Norges kulturkommune» i 2019. Prisen ble tildelt på bakgrunn av den store bredden i byens kulturliv, en vedtatt plan for utvikling av kultursektoren og ikke minst den store innsatsen for å benytte kultur som integreringsfremmende tiltak i en kommune hvor nærmere 30 prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn.

LES OGSÅ: Dette er Idrettsrådets tips til det nye kulturrådet

Kritikerne av tildelingen var i stor grad politisk engasjert og brukte Telemarksforskings kulturindeks for å forklare hvor dårlig det egentlig sto til i Drammen. At parameterne i kulturindeksen ikke tok innover seg den store satsningen på interkultur ble behendig tiet i hjel.

Det fremmes hele tiden ønsker om større offentlige bevilgninger til alt fra helse- og omsorg, samferdsel, frivillighet, utdanning, kultur og idrett. Kommunene bevilger for lite, fylkene bevilger for lite og staten overfører alt for lite penger både til kommunene og fylkene mener noen.

Alle vil ha mer! 

I kommunal politisk styring må man forholde seg til realiteter. Det foretas en kontinuerlig prioritering av midler til alle gode tiltak, men rammene ligger fast. Valgløfter og nye prosjekter skal finansieres.

Dagens makthavere i Drammen må gjøre beinharde prioriteringer hvis ikke den nye kommunen skal havarere økonomisk de neste 4 årene. Derfor blir det interessant å følge med på bevilgingene til kulturfeltet og om de som venter på julenissen får oppfylt sine ønsker.

LES OGSÅ: Til kulturlivet i Drammen fra den nye posisjonen