Forsvar folkeretten!

At Israel ikke okkuperer Palestina er en merkelig påstand fra Reidar Holtet.

Av Arne Birger Heli, leder av Palestinakomiteen i Drammen

I Dagsavisen 4. desember kommer Reidar Holtet med en merkelig påstand: nemlig at Israel ikke okkuperer Palestina. Allerede i 1967 slo Sikkerhetsrådet i FN at Palestina var okkupert og dette er gjentatt flere ganger, seinest i desember 2016. Også den internasjonale domstolen i Haag slår fast i en uttalelse i 2004 at Palestina er okkupert av Israel. FN bruker konsekvent begrepet OPT – Occupied Palestine Territory.

Om dette altså er en meningsløs påstand fra Holtet blir det ikke bedre når han påstår at jøder har lov å slå seg ned i Palestina og at dette ikke er brudd på Genèvekonvensjonene fordi jødene flytter dit «frivillig». Dette med at jøder slår seg ned «frivillig» og ikke blir tvunget dit av okkupanten er noe han antagelig har funnet på Israelsk utenriksdepartements hjemmeside der det fremmes en slik påstand. Men selvfølgelig er det brudd på folkeretten, all jødisk bosetting i Palestina skjer i statlig israelsk regi.

LES OGSÅ: – Han begynte å hyle og skrike og slo til meg med knyttet neve i ansiktet

Både hjelpeorganisasjoner og folkerettsjurister ser med dyp bekymring på utviklingen i Palestina der Israels framferd hele tiden blir mer brutal og undertrykkende. Hvem som helst kan gå inn på nettet og se massevis av videosnutter som viser israelsk vold og undertrykkelse mot palestinere, både fra det militære og fra folk i de ulovlige bosettingene. Men det advares mot sterke scener!

Vi ser i dag at det stadig skjer angrep på internasjonal rettsorden, og at stater i stadig mindre grad respekterer folkerettslige forpliktelser og avtaler de har inngått. Israel hører definitivt til i denne gruppen. Internasjonal rettsorden skal beskytte stater mot utenlandsk press og erobring og menneskerettighetene skal beskytte mennesker mot overgrep.

Disse verdiene må forsvares og ikke undergraves.

LES OGSÅ: Arne Birger (70) forventer å bli fengslet på veien mot Gaza