«En kommunepolitikk for barnas klimaframtid – det haster!»

Vi har alle et ansvar. Politikerne aller mest.

Av Kari Strøm, Besteforeldrenes klimaaksjon Drammen og omegn

Dette året har barn og unge gått i demonstrasjonstog i hopetall for å understreke kravet om en trygg klimaframtid. De kommer til å fortsette. Hva svarer vi dem, vi som er voksne, foreldre og besteforeldre, og som ønsker dem det beste både nå og i framtida?

Et godt svar er å la lokalvalget 9. september bli et klimavalg. Engasjementet fra ungdommen fortjener å bli møtt med handling og et taktskifte som tar klimakrisen på alvor. Dette kan vi alle bidra til ved å gi ryggdekning til politikerne til å ta modige valg.

De som etter valget skal være våre lokale myndigheter har nemlig en nøkkelrolle i å få begrenset klimautslippene tilstrekkelig og raskt nok og dermed imøtekomme kravene fra de unge. Vil de lytte til barn og ungdom - den nye generasjon innbyggere - som ber om hjelp i den store dugnaden, å bevare deres livsgrunnlag?

Klimasmart planlegging er helt sentralt i kommunens rolle som klimaforkjemper. Men også som tjenesteyter, eiendomsbesitter, byggherre og innkjøper har kommunen et stort ansvar. Tar de som styrer gode valg, kan kommunene utgjøre en enorm grønn kraft. Ved å stille strengere miljøkrav til leverandører, kan disse motiveres til å utvikle ny teknologi og nye bærekraftige løsninger. Mange av tiltakene som foreslås har økonomisk gevinst. Og forslagene vil gjøre kommunen til en bedre plass å bo og arbeide, sørge for bedre tjenester til innbyggerne og skape levende, attraktive byer og bygder.

Forslag til gode kommunale klimatiltak er samlet i heftet «8 Klimavettregler». Det er utgitt av Klimavalgalliansen, en bred allianse av mange landsomfattende organisasjoner.

Så: Hvis du er av dem som mener at å redde livsgrunnlaget vårt er den viktigste oppgaven nå, og at den jobben også bør prege lokale avgjørelser, da gjelder det å sjekke om det partiet du pleier å stemme på har den beste politikken. Hvis et annet parti er mer troverdig, kan det være lurt å skifte parti denne gangen. Partiprogrammene forteller mye, og politikere på stand må kunne svare på hva partiet går inn for.

Vi har alle et ansvar, politikerne aller mest.

Godt valg!