Drammen må få på plass en handlingsplan for LHBT+

Dette vil Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning ha med i en slik plan.

Av Fredrik A. Haaning, ordførerkandidat for Drammen Høyre

Vi har nettopp gjennomført Drammens første Pride-helg med mange flotte arrangementer og en parade som, til tross for et fryktelig regnvær, ble en kjempesuksess!

Nye Drammen kommune må få på plass en handlingsplan knyttet til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner (LHBT) og andre seksuelle minoriteter. Det er viktig for å sikre inkludering av personer med ulik seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. For Drammen Høyre handler det om at det skal være godt å leve i kommunen vår, uansett hvem du er eller hvem du elsker.

Arbeidet mot mobbing eller for likestilling og inkludering kommer spesielt de som er annerledes til gode. Det gjøres mye godt arbeid fra statlig hold på dette feltet, men vi har også et ansvar lokalt for at alle innbyggere behandles godt og føler seg velkommen i skolen, eldreomsorgen eller helsetjenestene.

Vi vet at mange unge som er usikre på egen seksualitet har utfordringer. Undersøkelser blant unge homofile og lesbiske viser dessverre større tilbøyelighet til rus og psykiske vansker enn for andre unge. Blant annet sier undersøkelsen «seksuell orientering og levekår» fra Uni Helse i 2013 at hele 19 prosent av bifile kvinner sier de har prøvd å ta sitt eget liv. Tilsvarende tall for heterofile kvinner er 5,1 prosent. Blant menn er tallene 9,8 prosent for homofile og 3,8 prosent heterofile

Det er også slik at noen miljøer fortsatt ikke aksepterer homofili. Mye av fordømmelsen er basert på religion. Men også i deler av innvandrermiljøene, både europeiske og andre, vet vi skepsis og fordømmelse er utbredt. Både religiøse miljøer og minoritetsmiljøer har ofte en sterk indre sosial kontroll. Vi må bekjempe den type negativ sosial kontroll med de virkemidlene vi har tilgjengelig.

I lys av dette er det viktig å få til løpende informasjons- og holdningsarbeid samtidig som offentlig ansatte i ulike posisjoner får kompetanse på hvordan de skal møte personer hvor seksuell legning er eller kan være en del av et større bilde. Dette arbeidet må gjøres systematisk. Da er en tydelig handlingsplan med tiltak og ansvarlige et viktig verktøy for å sikre at vi følger opp vår forpliktelse om at Drammen kommune skal være et trygt og godt lokalsamfunn for alle.

Nye Drammen kommune og lokale statlige samarbeidspartnere må som en del av en handlingsplan aktivt ta i bruk «Rosa Kompetanse». Dette er et undervisningsprogram for helsepersonell, skoleansatte, politi og påtalemyndighet om hvordan vi kan snakke trygt om kjønn og seksualitet, «Rosa Kompetanse». Målet for opplæringen er at alle, uansett bosted, skal føle seg trygge og inkluderte på skolen, i helsevesenet og i møte med politiet.

Fra større byer er vi kjent med at hatvold kan være en utfordring, og det kan skje brått og umotivert. Derfor bør vi ha en beredskap og være tydelige på nulltoleranse mot hatvold og -ytringer. Arbeidet for at uteliv og gatene skal være trygge for alle bør tas med i arbeidet med en slik handlingsplan.

Mange kommuner, både større og mindre, har utarbeidet gode handlingsplaner. Vi kan enkelt bruke deres erfaringer i vårt arbeid. Målet må være at nye Drammen får en god og virkningsfull plan slik at det å leve, bo og arbeide føles bra og trygt for alle uavhengig av hvem man elsker eller er.

Det er slik vi sikrer at alle føler seg som del av et godt lokalsamfunn.