Bilfritt byliv er fremtidens Drammen

Det skal nå godt gjøres å finne noen som vil savne muligheten til å kjøre bil de sist to hundre meterne i Tollbugata.

Av Herman Ekle Lund, 4.-kandidat for Miljøpartiet De Grønne Drammen

Etter at bystyret i 2018 vedtok prøveprosjektet om å delvis stenge nedre del av Tollbugata for trafikk, har vi sett en suksess av de sjeldne. Det som allerede var en levende gate med attraktive serveringssteder og butikker har det siste året blomstret ytterligere opp med festivaler, markedsdager og fri lek i en nå bilfri gate.

Før sommeren vedtok Fylkestinget å stenge personbiltrafikken for godt. Det skal nå godt gjøres å finne noen som vil savne muligheten til å kjøre bil disse to hundre meterne.

Vi i De Grønne vil fortsette reisen mot et bilfritt sentrum. Det betyr ikke at vi vil stenge ned gatene over natta.

På et strekk som i Tollbugata var det naturlig og riktig å stenge personbiltrafikken. Her har næringsaktører og ildsjeler tatt et initiativ og skapt et miljø over mange år som nå gjør at en gate uten biler kan fylles med liv. At det finnes slike miljøer må være en forutsetning for å stenge ned flere gater. Det er heldigvis mange slike gater i Drammen, hvor beboere, serveringssteder, butikker og frivilligheten har konkrete forslag til hvordan gatene kan fylles med liv uten biler, og hvor det er åpenbare muligheter for å legge til rette for det.

Når Oslo og mange storbyer i Europa opplever omsetnings- og besøksvekst i sentrum til tross for at bilene fases ut, så henger det delvis sammen med at forbrukervanene endrer seg.

Opplevelser blir viktigere, og detaljhandelens tradisjonelle rolle med kjøp og henting av varer blir mindre.

Det betyr ikke at detaljhandelen dør ut. Ved å satse på hjemkjøring av varer kan vi opprettholde sentrumsbutikkene, selv med redusert parkeringskapasitet. IKEA er et åpenbart eksempel på en virksomhet som i mange år har tilbudt kundene dette med stor suksess.

Dersom du kan gå inn i en butikk, bestemme deg for et produkt og få det transportert hjem, er det mulig å gjøre en handletur for spesialvarer i sentrum uten bil. Det blir da også enda lettere å kombinere det med restaurantbesøk, konsert og noen øl etterpå.

Opplevelsene kommer ikke av seg selv. Vi trenger byplanlegging som legger til rette for både besøkende og næringsdrivende.

For publikum er framkommelighet alfa og omega. Til deler av kommunen vår er kveldens siste bussavgang så tidlig at man ikke en gang rekker å se ferdig 21-filmen på kino. Når det koster nærmere 300 kroner tur/retur for en barnefamilie å ta bussen under én kilometer, sier det seg selv at familien må begrense restaurant- og kulturbesøkene.

For næringsdrivende er forutsigbarhet avgjørende. Da vi i De Grønne gikk i front for å redde konsertstedet Pavarotti i juni, lyktes vi samtidig i å få etablert et viktig prinsipp om at det er sist ankomne aktør i bybildet som har ansvaret for de endringene vedkommende fører med seg. I dette tilfellet, med en utbygger som etablerer leiligheter ved et såkalt støyende sted, vil det nå være utbygger som får alt økonomisk ansvar for å verne sine beboere mot uønsket lyd gjennom støydempende tiltak.

Dette gir igjen signaler til utbyggerne hva slags boligkonsepter som er attraktivt å satse på i sentrum. En større variasjon i sentrumsboligene, med vekst i boliger til unge mennesker og studenter, kan igjen gi et større marked for utelivsbaserte opplevelser.

Vi trenger også forvaltning av byarealene som legger til rette for aktivitet. Vi i De Grønne vil at byens torg forvaltes av fagfolkene i Byen Vår Drammen, sammen med et oppdrag om gjøre det enklest og rimeligst mulig å ha virksomhet over kort og lengre tid på torgene. Vi vil også at Drammen - endelig - lager en arrangementsstrategi, slik Oslo og Halden med flere har lyktes med ved å gjøre arrangement til en sentral del av kommunens identitet og helhetlige bystrategi. I tillegg går vi inn for en støtteordning som gir utesteder en motivasjon til å satse på konsertvirksomhet. Dette vil kunne gi næringsvekst i kulturlivet samtidig som byens befolkning får flere kulturopplevelser å velge mellom - gjennom å utnytte arealer vi allerede har.

Et mer bilfritt Drammen sentrum er et sentrum som åpnes opp for flere opplevelser, økt trivsel for menneskene som bor i byen, og større næringsmuligheter.

Vi i De Grønne lover å fortsette arbeidet i den nye kommunen med å åpne opp sentrumsområdene for mennesker og miljø. Dersom du går og stemmer på oss nå, skal vi gjøre alt vi kan for å både legge til rette for flere bilfrie suksessgater som i Tollbugata, og et Drammen som både blir tilgjengelig, attraktivt og mer spennende å besøke for både våre egne innbyggere og turister.

 

Godt valg - stem grønt!

Bilfritt byliv er framtidens Drammen

 

Etter at bystyret i 2018 vedtok prøveprosjektet om å delvis stenge nedre del av Tollbugata for trafikk har vi sett en suksess av de sjeldne. Det som allerede var en levende gate med attraktive serveringssteder og butikker har det siste året blomstret ytterligere opp med festivaler, markedsdager og fri lek i en nå bilfri gate. Før sommeren vedtok Fylkestinget å stenge personbiltrafikken for godt. Det skal nå godt gjøres å finne noen som vil savne muligheten til å kjøre bil disse to hundre meterne.

Vi i De Grønne vil fortsette reisen mot et bilfritt sentrum. Det betyr ikke at vi vil stenge ned gatene over natta.

På et strekk som i Tollbugata var det naturlig og riktig å stenge personbiltrafikken. Her har næringsaktører og ildsjeler tatt et initiativ og skapt et miljø over mange år som nå gjør at en gate uten biler kan fylles med liv. At det finnes slike miljøer må være en forutsetning for å stenge ned flere gater. Det er heldigvis mange slike gater i Drammen, hvor beboere, serveringssteder, butikker og frivilligheten har konkrete forslag til hvordan gatene kan fylles med liv uten biler, og hvor det er åpenbare muligheter for å legge til rette for det.

Når Oslo og mange storbyer i Europa opplever omsetnings- og besøksvekst i sentrum til tross for at bilene fases ut, så henger det delvis sammen med at forbrukervanene endrer seg.

Opplevelser blir viktigere, og detaljhandelens tradisjonelle rolle med kjøp og henting av varer blir mindre.

Det betyr ikke at detaljhandelen dør ut. Ved å satse på hjemkjøring av varer kan vi opprettholde sentrumsbutikkene, selv med redusert parkeringskapasitet. IKEA er et åpenbart eksempel på en virksomhet som i mange år har tilbudt kundene dette med stor suksess.

Dersom du kan gå inn i en butikk, bestemme deg for et produkt og få det transportert hjem, er det mulig å gjøre en handletur for spesialvarer i sentrum uten bil. Det blir da også enda lettere å kombinere det med restaurantbesøk, konsert og noen øl etterpå.

Opplevelsene kommer ikke av seg selv. Vi trenger byplanlegging som legger til rette for både besøkende og næringsdrivende.

For publikum er framkommelighet alfa og omega. Til deler av kommunen vår er kveldens siste bussavgang så tidlig at man ikke en gang rekker å se ferdig 21-filmen på kino. Når det koster nærmere 300 kroner tur/retur for en barnefamilie å ta bussen under én kilometer, sier det seg selv at familien må begrense restaurant- og kulturbesøkene.

For næringsdrivende er forutsigbarhet avgjørende. Da vi i De Grønne gikk i front for å redde konsertstedet Pavarotti i juni, lyktes vi samtidig i å få etablert et viktig prinsipp om at det er sist ankomne aktør i bybildet som har ansvaret for de endringene vedkommende fører med seg. I dette tilfellet, med en utbygger som etablerer leiligheter ved et såkalt støyende sted, vil det nå være utbygger som får alt økonomisk ansvar for å verne sine beboere mot uønsket lyd gjennom støydempende tiltak.

Dette gir igjen signaler til utbyggerne hva slags boligkonsepter som er attraktivt å satse på i sentrum. En større variasjon i sentrumsboligene, med vekst i boliger til unge mennesker og studenter, kan igjen gi et større marked for utelivsbaserte opplevelser.

Vi trenger også forvaltning av byarealene som legger til rette for aktivitet. Vi i De Grønne vil at byens torg forvaltes av fagfolkene i Byen Vår Drammen, sammen med et oppdrag om jøre det enklest og rimeligst mulig å ha virksomhet over kort og lengre tid på torgene. Vi vil også at Drammen - endelig - lager en arrangementsstrategi, slik Oslo og Halden mfl har lyktes med ved å gjøre arrangement til en sentral del av kommunens identitet og helhetlige bystrategi. I tillegg går vi inn for en støtteordning som gir utesteder en motivasjon til å satse på konsertvirksomhet. Dette vil kunne gi næringsvekst i kulturlivet samtidig som byens befolkning får flere kulturopplevelser å velge mellom - gjennom å utnytte arealer vi allerede har.

Et mer bilfritt Drammen sentrum er et sentrum som åpnes opp for flere opplevelser, økt trivsel for menneskene som bor i byen, og større næringsmuligheter.

Vi i De Grønne lover å fortsette arbeidet i den nye kommunen med å åpne opp sentrumsområdene for mennesker og miljø. Dersom du går og stemmer på oss nå, skal vi gjøre alt vi kan for å både legge til rette for flere bilfrie suksessgater som i Tollbugata, og et Drammen som både blir tilgjengelig, attraktivt og mer spennende å besøke for både våre egne innbyggere og turister.

Godt valg - stem grønt!