Debatt

Takk til Godset for betryggende ord

Vi opplevde en klubb som var ydmyke på at de har fått en wake-up-call av den siste tidens hendelser.

Strømsgodsets håndtering av rasismeanklagene mot Henrik Pedersen kan bli gransket av NFF. Foto: Terje Pedersen / NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Maud Sørum Vestnes (Venstre, medlem i hovedutvalg for oppvekst og utdanning)

Herman Ekle Lund (Venstre, nestleder i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet)

Onsdag var Strømsgodset Toppfotball og Strømsgodset Idrettsforening «kalt inn på teppet» i de to hovedutvalgene for oppvekst og utdanning, og kultur, idrett og frivillighet, etter ønske fra oss i Venstre.

Bakgrunnen var at vi skulle tildele midler til årets prosjekter i «Aktive lokalsamfunn» – en støtteordning for «nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.»

Her var prosjektet Ekte Kjærlighet, i regi av SIF, og Blåtimen, i regi av Toppfotball, innstilt på nærmere en tredel av den totale bevilgningen.

En slik størrelsesorden krever kvalitet og ryddighet i prosjektene. Når Godset i tillegg ønsker å være «hele Drammens puls» (jfr presentasjon i møtet) så stilles det høye forventninger til at gode verdier og trygge rammer for barn og unge som skal delta preger aktivitetene som skal motta kommunale midler.

Dessverre har det versert påstander om A-laget til Strømsgodset de siste ukene som det har vært vanskelig å ikke få med seg. Vi som politikere har ingen forutsetninger for å spekulere i hva som har skjedd og ikke skjedd. Det vi derimot har et ansvar for, er å sikre at skattekronene blir brukt på riktig måte. Særlig viktig mener vi dette er når barn og unge er målgruppa, og vi opplever at det er bekymringer rundt situasjonen.

Vi ville derfor være helt sikre på at det var null risiko for at den type holdninger som gjennom media er påstått å ha eksistert rundt A-laget, kunne påvirke prosjektene Blåtimen og Ekte Kjærlighet.

Vi i Venstre kan med glede si at vi nå føler oss betrygget i denne saken.

Daglig leder Dag Lindseth Andersen i Strømsgodset Toppfotball og Ingvild Juvkam Dyve, prosjektleder for Ekte Kjærlighet for SIF, holdt i møtene utfyllende presentasjoner om hvordan klubben vil jobbe framover for å sikre gode og sunne verdier i både barne- og voksenfotball.

Vi opplevde en klubb som var ydmyke på at de har fått en wake-up-call av den siste tidens hendelser, og at dette har utløst utarbeidelsen av det vi opplevde som en god strategi for å skape mer systematisk arbeid rundt holdninger og verdier. Dette bygger på allerede etablert godt arbeid, men har blitt styrket med viktige grep for å øke forebyggingen av uønskede elementer i klubbkulturen.

Det viktigste for oss var å få avklart at det er tette skott mellom det som var vårt anliggende – eventuell tildeling av midler til Blåtimen og Ekte Kjærlighet – og påståtte hendelser rundt A-laget.

Dette opplever vi at nå er avklart – blant annet gjennom bekreftelse på at aktører som kan ha deltatt i påståtte hendelser ikke har viktige roller i barne- og ungdomsprosjektene som har søkt penger.

Vi i Venstre har fått de forsikringene vi trengte, og ser en klubb som både har en god prosess på gang for å styrke arbeidet med holdninger og verdier, og hvor prosjektene som angikk våre utvalg med stor sannsynlighet er gode arenaer hvor alle barn og unge kan delta og bli møtt med respekt og trygge rammer, og hvor ingen skal risikere diskriminering på bakgrunn av hudfarge eller liknende.

Den videre tildelingen av 550 000,- til Blåtimen og 195 000,- til Ekte Kjærlighet kunne i møtet forløpe uten ytterligere betenkninger (i tillegg til de andre prosjektene som var foreslått innenfor rammene til årets Aktive Lokalsamfunn).

Vi gratulerer Godset med tildelte midler og ønsker lykke til i prosjektene med å skape gode opplevelser for barn og unge i Drammen.