Debatt

«Galt å fjerne tiltak som vil redusere samfunnsøkonomiske kostnader i fremtiden»

Rådmannen foreslår å avvikle kombinasjonsklassen. Dette føyer seg i rekken av forslag om avvikling av tiltak som skal hindre frafall i videregående opplæring.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Amrit Paul Singh (H). Kommunestyrerepresentant. Sitter i hovedutvalget for oppvekst og utdanning

I sine innspill til kommunens økonomiplan for 2021-2024 uttrykker utdanningsforbundet sin bekymring for at gode forebyggende tiltak som UNg11 og kombinasjonsklassen fjernes. Jeg deler denne bekymringen.

Kombinasjonsklasser er et flott integreringstiltak for å hindre frafall i videregåendeutdanning, og for å øke elevers sjanse til å lykkes i livet.

Les også: «Kjære folkevalgte». Fra en stolt Ung11-mamma

I Drammen tilbys kombinasjonsklassen på Åssiden videregående skole. Målet er å styrke elevers muligheter til å gjennomføre ordinær videregående opplæring.

Dessverre foreslår rådmannen å avvikle dette tilbudet fra og med skoleåret 2021-2022. Dette føyer seg i rekken av forslag om avvikling av tiltak som skal hindre frafall i videregående opplæring. Et annet slikt tiltak som er foreslått avviklet er UNG11.

Les også: Rådmannen vil kutte suksessprosjekt i skolen: – Hjertet mitt blør

Kombinasjonsklassen på Åssiden videregående skole er et samarbeid mellom Drammen kommune og Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud fylkeskommune).

Tilbudet gjelder for personer i alderen 16-24 som har kort botid i Norge, og som har behov for mer grunnskoleopplæring for å øke deres mulighet til å fullføre videregående skole.

Sosial inkludering er like viktig som faglig inkludering. Å gå i voksenopplæring er utfordrende for sosial inkludering.

På Åssiden videregående skole får elevene mulighet til å gå på skole sammen med jevnaldrende, noe de ikke vil få hvis de blir overført til Drammen voksenopplæring.

I voksenopplæring vil de gå på skolen sammen med eldre, kanskje til og med sine egne foreldre.

Les også: – Her minner lærerne deg hele tiden på hva du er god til

Åssiden videregående skole er ikke den eneste skolen i landet eller fylke som har dette tilbudet. Kombinasjonsklasser tilbys over hele landet og i Viken fylke er det 11 videregående skoler (inkludert Åssiden vgs.) med dette tilbudet.

Er det lurt for Drammen å melde seg ut av dette?

Målet med kombinasjonsklassen er at elevene skal bli integrert i samfunnet. Da er det galt å fjerne et godt tiltak som virker, og vil redusere samfunnsøkonomiske kostnader i fremtiden.

I 2018 mente ordfører Monica Myrvold Berg (da som medlem i hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylke) at Åssiden videregående skole hadde gjort et godt valg, og at reell og varig integrering ikke kunne skje gjennom sentrale vedtak og programmer alene.

Derfor håper jeg at ordfører fortsatt vil støtte dette tiltaket.

Les også: Reagerer sterkt på skole-kutt: – Du kan ikke kutte ut en klasse fordi du får én elev mindre

Kombinasjonsklassen på Åssiden videregående skole har vært en suksess.

Selv om videregående skoler er fylkesansvar, er grunnskoler Drammen kommunes ansvar. Hvis vi skal hindre frafall i videregående utdanning, er vi nødt til å gjøre «tidlig innsats» på grunnskolenivå.

Amrit Paul Singh. Foto: Drammen kommune

Mer fra: Debatt