Debatt

«Betenkelig at de største partiene i posisjonen ikke vil støtte studenthus-forslaget fra Høyre»

Handling betyr mer enn ord, spesielt i politikken, skriver Høyre-representanter etter vedtaket om støtte til studenthus i Drammen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Koronapandemien har snudd livet på hodet for bedrifter, familier og samfunnet for øvrig. Med den smittesituasjonen man har i Drammen og en rekke andre kommuner nå, ser det dessverre ikke ut til at situasjonen vil bli bedre med det første.

Pandemien har allerede fått store ringvirkninger. Mange er ensomme, får ikke se sine kjente og kjære, og tilbringer mye tid alene. En av de gruppene dette gjelder er studentene.

For å avbøte ensomhet, manglende møteplasser i Drammen og et skrantent studentsamfunn bør kommunens politikere være positive til alle forslag som kommer av og for studenter. Det er tross alt de som vet best hvor skoen trykker.

Når studentsamfunnet nå ønsker økonomisk bistand for å få på plass et etterlengtet studenthus i byen, skulle det bare mangle at vi som politikere støtter oppunder forslaget. Det var ikke alle politikerne i kommunestyret enige i.

Til tross for å ha fått forelagt forslaget to ganger, ønsket hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet å støtte forslaget som sørger for at studentene kan få økonomisk støtte.

Partiene begrunnet sin nei-holdning med at man skal komme tilbake til saken i vinter. Posisjonens største partier har allerede fått flere anledninger til å gjøre seg opp en mening om forslaget. Ordfører har fått flere direkte henvendelser fra studentsamfunnet siden i fjor. Posisjonen har blitt forelagt forslaget fra Høyre i to omganger, og dette er et forslag som kun vil medføre lave økonomiske konsekvenser sammenlignet med andre sektorer i kommunen.

Når det i tillegg er nedfelt i posisjonens politiske plattform at man ønsker å prioritere studentene, er det betenkelig at de største partiene i posisjonen ikke ønsker å støtte et slikt forslag når det kommer fra Høyre. Da hjelper det lite at Senterpartiets Nordanger, presiserer at de i utgangspunktet er «positive» til forslaget.

Handling betyr mer enn ord, spesielt i politikken. Høyre håpet at et forslag som ville sikre studentene et tilholdssted skulle bli helhjertet støttet av alle kommunens politikere, slik at studentene kan få på plass et etterlengtet studenthus.

Likevel var det gledelig at flertallet av politikerne i kommunen ønsket et studenthus i Drammen velkommen, på tvers av politiske skillelinjer. Her vil vi rette en takk til Frp, NTB, KrF, Rødt og deler av MDG.

For Høyre handler dette om å ivareta studentene i byen vår, og legge til rette for at Drammen kan være en attraktiv studentby også i fremtiden. Det skal vi følge opp også i den kommende budsjettdebatten i desember, og vi ønsker Arbeiderpartiet og Senterpartiet velkommen etter.

Victoria Elisabeth Cavallini Fevik,

Christina Højer Mørkve

kommunestyrepresentanter for Høyre i Drammen