Debatt

«Muslimer må holde hodet kaldt mot slike provokasjoner»

Vi trenger at det norske samfunnet – enda tydeligere enn før – viser at muslimer ikke står alene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Hatice Lük, Styreleder Tyrkiske foreningers hovedorganisasjon i Norge

Norge er et land med stor religionsfrihet der retten til fri religionsutøvelse er forankret i Grunnloven vår. Dette gjør at alle religioner og livssyn kan organisere seg lett og enkelt og som regel med statlig tilskudd, og har rett til å utøve sin religion. Dette er en viktig norsk verdi som vi må verne om.

Samtidig har vi opplevd flere angrep mot muslimske samfunn og verdier fra radikale og høyreekstreme grupperinger de siste årene, slik som Koran-brenning, moskeangrep, fysiske og verbale angrep mot både muslimske individer og muslimer som gruppe. Disse handlingene, og de gjentakende truslene og hatkriminaliteten mot muslimer, har ført til stor uro og bekymring blant norske muslimer.

Etter flere gjentatte episoder kommer det tydelig frem at dette ikke kan ansees eller håndteres som enkeltepisoder eller unntakstilfeller, men heller som et resultat av aktiviteten til organiserte miljøer i ytre høyre.

Her har både politiet, politikere og våre myndigheter en viktig oppgave, og vi etterlyser målrettede og konkrete tiltak for å forebygge hatefulle ytringer og handlinger mot muslimer.

Natt til mandag opplevde vi koran-brenning i Drammen. Det er en hatefull, ussel og ynkelig provokativ handling. En handling som strider mot internasjonale menneskerettighetserklæringer.

En handling som er sårende og som vi fordømmer på det sterkeste med tanke på ideologien og symbolikken som står bak dette. Men muslimene må – og vil – fortsatt holde hodet kaldt mot slike provokasjoner, og ikke la høyreekstremistene vinne.

Samtidig kommer vi selvsagt til å fortsatt benytte våre demokratiske og lovlige midler for å bekjempe både muslimhets, islamofobi og andre typer hat og hatkriminalitet.

Hatice Lük, Styreleder Tyrkiske foreningers hovedorganisasjon i Norge.

Hatice Lük, Styreleder Tyrkiske foreningers hovedorganisasjon i Norge.

I motsetning til disse grupperingene kan vi derimot ikke tillate oss å være uansvarlige. Vi skal ikke bryte lover eller normer for god etikk, ei heller havne på et like lavt nivå som høyreekstremistiske krefter representer.

Som følge av ansvarsbevisstheten vår ønsker vi heller ikke å sette i gang store demonstrasjoner med tanke på blant annet den pågående korona-pandemien, uten å ta nødvendige forholdsregler og uten en god dialog med myndighetene. Lovlige demonstrasjoner er derimot noe vi vurderer fortløpende, som et av legitime midlene vi har for å heve stemmen vår.

Det som er viktig og som vi forventer er at slike aksjoner mot muslimer og det ideologiske bakteppet for disse handlinger møter tydelig motstand fra myndigheter, politikere og ulike ikke-statlige organisasjoner, slik at vi kan forebygge slike og liknende episoder i fremtiden, og at vi unngår å svekke norske muslimer fellesskaps- og tilhørighetsfølelse til det norske samfunnet.

Vårt håp og ønske er å ikke oppleve slike angrep mot muslimer, som utgjør over 200.000 innbyggere her i landet, eller andre grupper i det norsk samfunnet på grunn av deres tro og religiøse overbevisning.

Og viktigst av alt; vi trenger at det norske samfunnet fortsatt og enda tydeligere enn før viser at muslimer ikke står alene, og at vi står samlet mot grupper og ideologier som fremmer hat, rasisme og etnisk og religiøs diskriminering.

Mer fra: Debatt