De strenge koronatiltakene varer minst fram til en uke før jul

Formannskapet bestemte seg for å utvide koronarestriksjonene i Drammen til 16. desember.

Mandag kom rådmannen med sine forslag til nye koronaregler: det er kun noen små endringer - det viktigste er at hun foreslå å utvide restriksjonene fram til 16. desember. Dette stemte formannskapet over onsdag - etter en lang debatt.

De gikk inn for utvidelsen, men flere av politikerne sa at de syns det var et vanskelig valg. MDGs Ståle Sørensen pekte på at det også er faglig uenighet om hva som er lurest å gjøre, men sa han stolte på rådene fra smittevernrådet i Drammen.

Han stilte også et forslag om at museene burde åpnes igjen, sammen med kulturskolen og fritidsklubber. MDG mente dessuten at alle arrangementer utendørs burde være tillatt. Til sist stilte de også et forslag om at særskilt sårbare grupper skulle unntas fra reglene om forbud mot trening og fritidsaktiviteter. Kun Frp støttet disse forslagene.

Før debatten om de nye reglene ble det presentert en status for smitten i Drammen. Smittetallet har stabilisert seg, men er fortsatt høy, slik kommunen ser det. Samtidig er det færre som tester seg.

– Vi tror og håper vi har en reell nedgang i smitte, og at nedgangen i testing skyldes at færre har symptomer og dermed behov for å testes. Men det vet vi ikke sikkert, sa smittvernrådsleder Madli Indseth.

Sps Gro Nyhus mente derimot at stigmaet rundt sykdommen kan være en årsak:

– Det har vært var mye snakk om smittegrupper, om bydeler med smitte, om nasjonaliteter som er overrepresentert og lignende. Har dere en tanke om at folk ikke tester seg pga dette? At man ikke vil henges ut i en slik statistikk? Det begynner å bli dårlig stemning i befolkninga, jeg skjønner at folk ikke vil teste seg, sa Nyhus.

Indseth sa de hadde tenkt på dette, men ikke kunne påvise at det var noen sammenheng mellom nedgang i testing og økt fokus på enkeltmiljøer hvor smitten har vært større.