Byggesaksbehandler i Drammen dømt til fem og et halvt års fengsel for grov korrupsjon

En tidligere saksbehandler i Drammen er dømt til fem og et halvt års fengsel for omfattende korrupsjon og dokumentfalsk knyttet til byggesøknader.

Dommen mot den nå 61 år gamle kvinnen gjelder 30 tilfeller av korrupsjon og 19 tilfeller av dokumentfalsk, ifølge lagmannsretten. Straffen på fem og et halvt års fengsel er seks måneder kortere enn den som ble avsagt i Drammen tingrett i fjor vår, men i samsvar med aktors påstand. I tillegg er hun dømt til inndragning av verdier tilsvarende utbyttet på 1,2 millioner kroner.

Kvinnen er funnet skyldig i over flere år å ha tatt imot bestikkelser for å godkjenne byggesøknader. Forholdene strekker seg fra september 2013 og fram til starten av 2016. Utbyggere skal ifølge tiltalen ha betalt opp mot 90.000 kroner til den tiltalte kvinnen for å få sine søknader behandlet og godkjent

En 47 år gammel mann er dømt til to og et halvt års fengsel for medvirkning til 15 tilfeller av grov korrupsjon. Han ble dømt til inndragning av utbytte med 125.000 kroner. Mannen er funnet skyldig i å ha formidlet kontakt mellom saksbehandleren og søkerne.

Nektet straffskyld

Begge de tiltalte nektet straffskyld på alle punkter i den ti sider lange tiltalen.

«Den tiltalte kvinnen hadde mottatt penger fra tiltakshaverne for å saksbehandle byggesakene deres og fatte vedtak med et på forhånd avtalt innhold. Som forberedelse til saksbehandlingen bisto hun tiltakshaverne også i søknadsprosessen, og i den forbindelse forfalsket hun en rekke dokumenter for å skjule sin egen rolle», skriver lagmannsretten i et sammendrag av den hele 115 sider lange dommen.

Korrupsjonssaken begynte å rulle i oktober 2015 under en gjennomgang av rutinene på byggesaksavdelingen i Drammen kommune. De to saksbehandlerne ble da siktet for grov korrupsjon og varetektsfengslet en periode.

En rekke siktelser

Korrupsjonssaken i Drammen har siden medført flere rettsoppgjør.

Det ble tatt ut tiltale mot en rekke utbyggere og personer tiltalt for bestikkelser. I sju ankesaker har utbyggerne blitt frikjent.

I februar ble en 54 år gammel mann dømt til ett år og ni måneders fengsel for bestikkelser i saken. Hans forsvarer Svein Duesund varslet da at dommen vil bli anket.

Mannen var tiltalt for å ha tilbudt den kvinnelige saksbehandleren 305.000 kroner totalt for fem søknadsbehandlinger og hadde rukket å betale henne 230.000 kroner da hun ble pågrepet i 2016.