Buskerud Innvandrerråd vinner av Læringsprisen 2019

Får prisen for sine kurs innen norsk, regning og digital opplæring.

Voksenopplæringsforbundet i Buskerud (VOFO) har valgt Buskerud Innvandrerråd (BIR) som mottager av Læringsprisen 2019. Dette er siste gang VOFO i Buskerud deler ut denne prisen, som fra og med neste år vil bli delt ut i VOFO Viken.

BIR får prisen for sitt arbeid med kursing innen norsk, regning og digital opplæring, og ble nominert av Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) Buskerud.

– BIR er stolte over at det store engasjementet som er vist i arbeidet for å tilby sine medlemmer kurs, nå blir anerkjent. Vi har jobbet tett med media, politikere, og har hatt fokus på enkeltmennesker. Leder og nestleder i BIR, har jobbet engasjert og målrettet for å kunne tilby og få gjennomført dette på en måte som har bidratt til å fremme kunnskap og kunnskapsformidling, skriver BIR i en melding til Dagsavisen Fremtiden.

Innvandrerrådet opplyser om at over 100 deltagere har gjennomført kursene i norsk, regning og digital opplæring, og at det fortsatt er over 50 som står på venteliste. Prisen deles ut tirsdag 3. desember.

– Styret i Buskerud Innvandrerråd takker for prisen, skriver BIR videre og understreker at deres leder Bijan Gharakhani ser frem til å motta prisen på vegne av Buskerud Innvandrerråd.