Bom stopp for bomringen

Samarbeidspartiene ble raskt enige om å være uenige i bomsaken, og kommer ikke til å bruke bompenger til å finansiere tiltakene sine.

På pressekonferansen der flertallspartiene la frem sin politiske plattform var Arbeiderpartiet og Senterpartiet tydelig på en ting, og det er at det ikke kommer noen bomring. Så tydelig er partiene, at de har lagd en tilleggserklæring utenfor den politiske plattformen som sørger for å legge den ballen død.

– Ap og Sp fastholder sine løfter fra før valget. Vi står sammen mot etablering av bomring i Drammen, og ønsker å presisere dette slik at det ikke skal være noen usikkerhet blant partienes velgere og innbyggerne forøvrig, leste Aps Monica Myrvold Berg opp mot slutten av dagens pressekonferanse.

LES OGSÅ: Les hele samarbeidsavtalen her

Enige om å være uenige

Der MDG har vært helt tydelige på at de kan tenke seg å bruke bom for å finansiere kostnadene i den nye politiske plattformen, har det vært helt uaktuelt for Ap og Sp. Men i stedet for å krangle om det, har man blitt enige om å være uenige.

– Det har vært tygd frem og tilbake, men her var det ikke mulig å bli enig. Det ble vi tidlig enige om, og det lever vi godt med når vi vet at vi er uenige om det. For oss ble det en type EU-sak som de rødgrønne også hadde i regjering, der de ble enige om å være uenige om den saken og heller konsentrerte seg om de sakene de var enige om, forteller Inge Høyen.

Han har vært Senterpartiets forhandlingsleder mens samarbeidspartiene har utarbeidet den politiske plattformen, og vet en ting eller to om det å prioritere økonomisk gjennom sin tid i Svelvik-politikken.

– Når du begynner å gå nært inn på ting som er viktig for folk svir det veldig. Da får du veldig mange motreaksjoner, men samtidig ser folk flest fornuften i at du har en fornuftig økonomisk politikk. Hvis du begynner å skli for mye på den, og ikke klarer å holde orden på økonomien, da blir de samme motreaksjonene mangedoblet, sier Høyen.

LES OGSÅ: Drammens nye styringsallianse presenterte plattformen

Ikke regnet på plattformen

Selv om han selv ikke verken skal sitte i bystyre, formannskapene eller har noen verv i politikken i den nye kommunen, skal han fortsette som rådgiver og øse av sin erfaring.

I alle politiske plattformer, så også med denne, er det nemlig veldig mye det nye flertallet ønsker å gjennomføre. Samtidig er det ikke alltid at inntektene og pengene strekker til, og Aps Monica Myrvold Berg sier at de så langt ikke har fått administrasjonen til å regne på hva den politiske plattformen vil koste.

– Vi har regnet ut hva mye av de tiltakene vi ønsker å gjennomføre vil koste i tidligere partiprogrammer og i våre alternative budsjetter, slik at vi har et grunnlag å gå ut i fra. Denne plattformen vi nå har presentert sier noe om retningen og de prioriteringene vi ønsker å gjøre, men vi har ikke fått administrasjonen spesifikt til å regne på denne plattformen, bekrefter Myrvold Berg overfor Dagsavisen Fremtiden.

– Det vi har gjort til nå har vært en overordnet diskusjon, også har vi ikke gått ned i alle detaljene enda. Nå har vi lagt retningen, som alle partiene må forholde seg til, også må vi nå gå ned på detaljnivå i budsjettarbeidet. Der vil det naturligvis bli snakk om prioriteringer, og det vil igjen få konsekvenser, legger hun til.