Bekymret for mørketall på grunn av færre henvendelser

I krisesentre over hele landet rapporteres det om færre henvendelser enn normalt. Både avdelingslederen for krisesenteret i drammensregionen, såvel som politiet og politikere er bekymret for hva som foregår i de tusen hjem.

En undersøkelse Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjort i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst (RVTS Øst) viser at 84 prosent av krisesentrene i Norge er bekymret for hvordan barna har det i disse koronatider.

46 av 47 av Norges krisesentre svarte på undersøkelsen, som ble gjennomført i april og publisert 15. mai, har oppgitt at de har langt færre henvendelser under koronaepidemien enn normalt. Det bekymrer også avdelingsleder Ingunn Eidset Åker i Drammensregionens krisesenter, som har vært en del av den samme undersøkelsen.

– Som de aller fleste andre krisesentrene melder fra om, har også vi merket at det har blitt færre henvendelser. Det bekymrer oss veldig, siden all forskning og statistikk tilsier at hendelsene ikke forsvinner, men at de som trenger hjelp ikke tar kontakt før etter at de har kommet tilbake til en mer normalisert hverdag, forteller Eidset Åker til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Politiet melder om grovere familievold etter koronalettelser

Politiet bekymret for færre anmeldte saker

Hun får støtte av leder for forebyggende avdeling i drammenspolitiet, Geir Oustorp. Han forteller at også de har fått merkbart færre henvendelser om familievold de siste to månedene, og at de deler bekymringen som kommer fra krisesentrene.

– Vi ser at kriminaliteten har sunket betraktelig siden vi innførte strengere koronarestriksjoner, og det gjelder også for meldingene som går på familievold og utfordringer i hjem. Mange av våre samarbeidspartnere i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen har vært fysisk stengt, som har ført til mindre informasjonsflyt til politiet, sier han og fortsetter:

– Det at henvendelsene og sakene har gått ned, tror jeg ikke tyder på at ting har blitt bedre. Vold i nære relasjoner forekommer fortsatt, så vi deler absolutt den bekymringen. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke skjer i Drammen også, men vi får håpe at det ikke er for mange som har hatt det for tøft i den tiden som har vært, selv om det garantert er store mørketall her, forteller Oustorp.

Han er glad for at samfunnet nå gradvis åpner opp igjen, og at barn kan gå på skole og i barnehagen igjen.

– For oss er det viktig at vi får informasjonsflyten opp igjen, og derfor er det bra at skoler, helsesøstre, barnehager og andre samarbeidspartnere nå nærmer seg normalen. Det er der vi har merket den største nedgangen i informasjon, så det å få noen uker med normal aktivitet før sommerferien kommer tror jeg er positivt, sier han.

Les også: Beholder krisesenteret i Drammen: – Fallitterklæring å sende vekk våre mest sårbare (+)

Bruker viruset til å sperre voldsutsatte inne

En ting som også bekymrer Eidset Åker, er at de som har det vanskelig nå kanskje ikke tør eller vil ta kontakt med hjelpeapparatet, på grunn av den pågående koronakrisen. Slik at det blir en forverrende effekt på en allerede vanskelig situasjon.

– Det er vanskelig å si hva nedgangen i antallet henvendelser skyldes, men det at koronaviruset har en forrverrende effekt tror jeg kan spille inn. Det er generelt en større redsel i befolkningen, både for å ta offentlig transport og bevege seg på offentlige steder, men også i hjemmet kan koronaviruset gjøre det vanskeligere å ta kontakt, sier hun og fortsetter:

– Det kan være at den som utøver volden setter koronareglene hjemme, for å skremme de som trenger hjelp fra å ta kontakt. Det er ikke unaturlig at trusler og vold blir brukt på den måten, og at smittevernregler brukes for å sperre voldsutsatte inne og begrense folks livsstil. Kombinert med en økning i økonomiske utfordringer, som permitteringer og andre utfordringer i en ny koronapreget hverdag, kan det føre til mer stress og mer vold, forteller Eidset Åker.

I likhet med mange andre krisesentre i landet, har også endringer i tilbudet til brukerne blitt endret og tilpasset hos Drammensregionens krisesenter. Dagtilbudene har vært stengt i perioder, og flere av samtalene har vært gjort via hjemmekonsultasjoner over telefon. Eidset Åker gleder seg over at deres tilbud nå nærmer seg tilbake til normalen.

– Det viktigste budskapet vi har, er at tilbudet vårt er åpent og tilgjengelig for alle som trenger hjelp. Vi har god kapasitet for å ta i mot alle som trenger det, så de som tenker at du burde og skulle tatt kontakt må for all del gjøre det. Vi er her for å bistå, og det gjelder for alle. Vi har et gratis samtaletilbud for alle, sier hun.

Les også: – Mange opplever at barna har det bedre i barnehagen nå (+)

Oppfordrer alle til å benytte seg av tilbudet

Eidset Åker forteller at dagbrukerne litt etter litt nå vender tilbake, selv om også det tilbudet fortsatt ikke har like mange brukere som før koronapandemien inntraff. Likevel er det gledelige tegn for krisesenteret.

– Det har tatt seg opp igjen med dagbrukerne nå i forhold til hva det var i starten av koronakrisen, men det er fortsatt ikke på det nivået det var. Mange blir frarøvet mye av språket når de må snakke over telefonen, og det er ikke like enkelt for oss å gi hjelp heller. Vi trenger den hjelpen kroppsspråket kan gi, så det er absolutt gledelig å se at brukerne vender tilbake litt etter litt, sier avdelingslederen.

Samtidig som samfunnet gradvis åpner opp igjen, forventer både Eidset Åker og forskningsleder Solveig Bergman ved NKVTS at pågangen på krisesentrene også vil ta seg opp igjen. Derfor ber Bergman kommunene om å ruste opp for å være klare til å ta i mot økningen i henvendelser. Det er noe Frps Tanja Vatnås også er klar på at kommunen burde.

– For meg er det skummelt når både krisesentrene og politiet melder om en nedgang i henvendelser og antallet saker, samtidig som antallet barn som kommer inn på sykehuset også har gått ned. Det gir meg en redsel for at det er store mørketall, og det er absolutt noe vi må være oppmerksomme på i tiden som kommer, sier hun.

P.S: Under formannskapets møte tirsdag vedtok politikerne enstemmig at Drammensregionens krisesenter skal bli liggende i Drammen, og ikke flyttes ut av kommunen.

Les også: Frykter lengre opphold for brukerne hvis krisesenteret flyttes (+)