Bedre veiledning skal gi yrkesløft

Ingvild Fjellheim er en av to kvinnelige taktekkerlærlinger i landet, i en bransje som skriker etter lærlinger. En ny NHO-rapport viser nemlig at én av fire bedrifter ikke får dekket behovet sitt for lærlinger.

I NHOs kompetansebarometer for 2019, som vil bli presentert senere i måneden, kommer det fram at 26 prosent av lærebedriftene nasjonalt ikke får dekket sitt behov for lærlinger fra videregående i aktuelle fag.

– Det tallet er altfor høyt, og det er synd at vi ikke klarer å tiltrekke oss mange nok ungdommer. Det er for få som velger å gå yrkesfag, og som søker seg til byggfag. Vi som samfunn er nok ikke flinke nok til å vise bredden i de ulike karriereveiene en kan gjøre hvis en søker seg til yrkesfag, sier konsernsjef Erik Øyno i Protan til Dagsavisen Fremtiden.

Taktekker som sin far

Protan har iverksatt en kampanje for å få flere til å velge yrkesfag, og da spesielt til taktekkerfaget, og hadde besøk av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) for å snakke om hva de sammen kan gjøre for å få flere lærlinger.

– Det viktigste vi kan gjøre er å framsnakke yrkesfag, og at ungdom skal søke seg til en utdanning som ikke bare er akademisk, men en utdanning som gir dem muligheter til å jobbe andre steder enn på en kontorpult, sier Øyno.

Blant dem som har gjort det er Ingvild Fjellheim. Hun er en av kun to kvinnelige taktekkerlærlinger i landet, i en bransje som skriker etter lærlinger.

– Siden faren min jobbet som taktekker har jeg vokst opp med det, og jobbet litt som taktekker for å tjene ukepenger blant annet. Da lillebroren min startet på fagbrevet, tenkte jeg hvorfor ikke og ble med, sier Fjellheim til Dagsavisen Fremtiden og fortsetter:

– Jeg begynte kanskje litt på tull, da jeg ikke visste hva jeg skulle bli. For meg som ikke er den mest akademiske typen er det gøy å være flink i noe som ikke er et tradisjonelt yrke, sier hun.

Bedre studieveiledning

Kunnskaps- og integreringsminister Sanner sier at han er opptatt av å framsnakke yrkesfagene, og at han setter pris på å lytte til lærlinger og bedrifter om hva de trenger.

– Vi skal få på plass en bedre studieveiledning i ungdomsskolen. Det er viktig at ungdom føler seg trygge på valget sitt, og får prøve seg på litt andre ting i stedet for at de bare følger i fotsporene til mor og far. En god studieveiledning på ungdomsskolen, og en hospitering på videregående for å se hva de ulike fagene kan tilby mener jeg er viktig, sier Sanner til Dagsavisen Fremtiden.

Han forteller at de til neste år gjennomfører en ny struktur på yrkesfagene, som er laget i samarbeid med bransjene.

– Det gjør at yrkesfagene blir mer tilpasset det behovet næringslivet har brukt for. Det skal bli mer spesialisering i de ulike fagene tidligere, og fellesfagene og de mer teoretiske fagene vil også bli mer praktisk rettet, sier han.

Det tror han vil bidra til at flere ungdommer får øynene opp for, og ser de mulighetene som er ved å velge yrkesfag.

– Elevene vil også være bedre forberedt når de blir lærlinger, og alt dette vil være med på å gi Norge flere fagarbeidere framover, sier Sanner som mener det er viktig at lærlinger som Ingvild står fram og forteller sin historie.

Må vise seg mer fram

Fjellheim selv tror det er viktig at selve yrket blir mer vist fram når unge skal velge yrkesretning.

– Jeg tror veldig mange ikke tenker over at det å bli taktekker er en mulighet. Når du begynner på bygg og anlegg tenker nok de fleste at de skal bli snekkere, rørleggere, elektrikere eller murere. Det å være taktekker er en god jobb, som betaler godt når du er utlært. Det å få vist fram faget er bare positivt fordi vi trenger flere lærlinger, sier hun.

Også konsernsjef Øyno tror bedre veiledning på ungdomsskolen kan være en vei å gå.

– Ser man historisk på det, er det enkleste valget å ta for en ungdom å gjøre det samme som mor og far. Da er det ofte sånn at advokatfedre får advokatsønner, og at legemødre får legedøtre også videre. Ungdom har en tendens til å velge yrker og utdanninger som de kjenner godt fra før av, og derfor er det viktig å framsnakke andre fag. Både i byggebransjen, i familiene, på skoler og av politikere, sier Øyno.