Barnehageansatte møtte dette synet før åpning: – Bedritent gjort

Brannposten naturbarnehage måtte igjen anmelde hærverk på leirplassen.

Som resten av de kommunale barnehagene i Drammen, åpnet Brannposten naturbarnehage dørene på onsdag.

Naturbarnehagen i Bragernesåsen er flittig bruker av turområdet bak barnehagen, og bruker ofte dagen på en leirplass ved Dalejordet. Der eier de en gammel bu og to lavvoer.

Da de barnehageansatte skulle klargjøre leirplassen før barnehageåpningen, ble de møtt av et utrivelig, men ikke ukjent, syn.

Døren til utedoen var ødelagt, deler av plattingen var knekt, lavvoduken dratt ned og masse søppel lå på området.

– Jeg skjønner ikke hvordan folk kan få seg til å gjøre hærverk der det står at barn oppholder seg. Jeg synes det er bedritent gjort, for å være ærlig, sier barnehagestyrer Fredrik Bjugn Sørensen.

Også på Solhaugen, lenger opp mot Klopptjern, var området tilgriset av festdeltakere.

Duken til lavvoen er revet av, slik den må settes sammen igjen. Foto: Privat

Har anmeldt hærverket

Tilgrising og søppel som tyder på at noen har tatt seg en fest begynner å bli et kjent syn på leirplassen, men to ganger har skadene vært så store at Sørensen har sett seg nødt til å anmelde hærverket.

Denne gangen, og i 2018. Da ble begge lavvoene revet ned og skjært i med kniv.

– Vi måtte sende lavvoene til Alta for reparasjon. Det kostet oss 10-15.000 kroner, forteller Sørensen.

At folk misbruker leirplassen begynner å bli en stor irritasjon for barnehagen. De har tidligere satt opp skilt der de ber om at området ryddes og behandles med respekt, men uten effekt. Gjerningspersonene har blant annet brutt opp døra til utedoen, der skiltet henger, og det første som møter besøkende på leirplassen er en informasjonsplakat som sier at dette er en barnehage.

– Hvor mange ganger skal det være nødvendig å si ifra at dette ikke er greit? spør Sørensen retorisk.

Grunnflaten til den ene lavvoen er knekt. Foto: Privat.

Vil ikke stenge for alle

Før barnehagebarna fikk ta i bruk leirstedet, måtte de ansatte rydde og få reparert skadene.

– Hva blir neste steg, nå som dere ser at skilt ikke gjør nytten?

– Det er et godt spørsmål. Vi har hatt dialog med politiet, og diskuterer om de kan forsøke å legge det inn som en besøksrutine i helgene. Ellers må vi forsøke å gjøre området så lite attraktivt som mulig, ved å begrense mulighetene det har å tilby.

Området blir mye brukt av lokalbefolkningen, og Sørensen understreker at han ikke ønsker dette skal gå ut over de som bruker området og rydder etter seg.

– Det er fastmonterte benker, og vi kan ikke belage oss på å sette lavvoene opp hver dag heller. Vi håper medieoppmerksomheten kan føre til at folk kanskje bryr seg mer.

Den låste døra til utedoen var brutt opp. Foto: Privat