Ap-politiker om bybru-prosessen: – Vår troverdighet har stått på spill

Merete Andrea Risan ville helst droppet utsettelsen. Nå er hun glad for at partiet er enige med henne om å erstatte bybrua i sin helhet.

Torsdag holdt Drammen arbeiderlag medlemsmøte der de diskuterte saken som kommer opp i et eget møte i det gamle bystyret mandag, dagen før det nye kommunestyret konstitueres: Ny bybru, versus rehabilitering av den gamle. Etter å ha bråsnudd i saken før valget og bidratt til flertall for å la saken gå en ny runde, gikk medlemsmøtet enstemmig inn for å stå ved fjorårets bystyrevedtak om å samarbeide med Bane Nor gjennom parallelloppdrag og bygge ny bybru.

Avtroppende bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet Merete Andrea Risan er en av dem som har målbåret usikkerhet og frustrasjon på flere stadier i prosessen, som har vært preget av tilsynelatende raske skift og stort press hele veien. Den viktigste årsaken til det er at Bane Nors InterCity-utbygging på Drammen stasjon var det som i sin tid aktualiserte muligheten for å skifte ut brua. Da sto den gamle kommunen egentlig på oppløpssiden, med lite handlingsrom til å foreta store investeringer. 

Før vedtaket i bystyret 25. september i fjor sa Risan, som også ledet arbeidsgruppa for lokaldemokrati i Fellesnemnda, til Dagsavisen Fremtiden at prosessen hadde gått uvanlig fort.

– Vi føler oss nok alle litt presset i denne saken, sier hun og stilte spørsmålstegn ved om avtalen med Bane NOR kunne vært forhandlet bedre ettersom det på mange måter er deres behov som legger press på kommunen.

– Jeg ble også sjokkert over at Høyre, når de først stemte for ny bru – ikke også stemte for ny gang- og sykkelbru. For kanskje er det egentlig der vi skulle startet, resonnerte hun den gang.

LES OGSÅ: Vedtok ny bybru - Vi har alle vondt i magen

Prøvde å få flertall

Når Dagsavisen Fremtiden tar kontakt med Risan fredag, innrømmer hun at det er første gang på en stund at hun har sovet virkelig godt.

– Det har vært veldig mye hopp og sprett, og en uryddig prosess. Jeg sa høyt på møtet at jeg har sovet dårlig i det siste I natt – men i natt sov jeg veldig godt. Tidligere ordfører Erik Dalheim sa også at han hadde hatt vondt i magen før møtet, noe han aldri har pleid å ha før et medlemsmøte. Minst tretti stilte, og ingen tok til orde for å gå inn for rehabilitering nå, sier hun.

Kvelden før har hun også forklart medlemsmøtet hvorfor de bør støtte riving av brua mandag.

– Hovedårsaken er at det ellers er brudd på en avtale som er undertegnet. Etter bystyrets vedtak er det jobbet med prosjektet ett helt år. Jeg tror ikke så mange var klar over konsekvensene det ville få, da forslaget om å snu kom over bordet fra MDG før sommeren. Når vet vi at Bane NOR anslår at en endring nå vil koste et tresifret beløp, og at det vil bety en utsettelse av alt det gode som gjøres på jernbane i og rundt Drammen. Oversikten viser at følgene ble større og større og verre og verre, sier hun.

Også usikkerhetene knyttet til en rehabilitering har spilt inn, både kostnader og resultat.

– Hvordan skal det egentlig se ut? Vi er opptatt av å ta vare på byen vår, men med den tenkte tilpasningen vil denne brua bli ødelagt som fortidsminne.  Og så er det ingen vet hva en rehabilitering vil ende med å koste. Til det siste kom bekymringen for økonomien i kommunen, etter at Høyre hadde forkastet støtten til Buskerudbypakke 2.

Hva er det du synes har vært uryddig?

– Jeg synes troverdigheten til Arbeiderpartiet har stått på spill, gjennom å bryte en avtale med staten så lenge etter. Jeg vil gi litt av skylda til Miljøpartiet, som har en sterk stemme og lett får med andre, på godt og vondt. Det er godt å ha ekstra fokus på klimasaken, men av og til gir det noen ekstra runder vi gjerne kunne unngått, sier Risan.

Var det ikke litt taktisk tenkt av ditt parti da, å trekke deres støtte rett oppunder valget?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg var blant dem som prøvde å få gruppa til å snu i forkant av bystyremøtet, men vi endte med å gå inn for å utrede alternativene bedre. Da jeg ikke fikk med flertallet, stemte jeg med gruppa. Kun i svært få saker fristiller gruppa stemmene.

Saken fortsetter under bildet.

Flere skisser viser hvordan arkitektene ser for seg en ny bybru, her sett fra undersiden. Illustrasjon: SAAHA arkitekter

 

Misforsto ikke "en tredel"

En kommentar i nettmagasinet Dipr.no gjør fredag et poeng av at mange skal ha misforstått det at Bane Nor skal betale en tredel, til å referere til kostnader og ikke til andel av brua. Er du en av dem som har trodd dette?

–  Nei. Det ble hele tiden snakket om en tredel, men det er lenge siden jeg ble klar over dette for min del. Før sommeren tenker jeg –  det er også forklart flere ganger. Også når man har diskutert at Bane Nors kostnad kanskje kan utgjøre mer enn en tredel, ved at det skal lages gater ned på perrongene og så videre.

– Men altså ikke før dere gjorde vedtaket i september i fjor?

– For meg var ikke det så vesentlig på det tidspunktet. Jeg har tenkt at det har vært en tredel av strekningen, men noen kan selvsagt ha trodd det var en tredel av kostnadene, sier Risan.

Gruppeleder Eivind Knudsen tror på sin side at det flere kan ha levd i den tro helt fram til i høst.

Ja, dette kom først skikkelig fram under formannskapsmøtet i august, sier han.

Der var Bane Nors prosjektsjef Hanne Stormo, som i sin appell til politikerne ikke etterlot noen tvil om at det ikke handlet om en tredeling av kostnadsbildet.
Jeg opplever at det fra rådmannen er blitt forsøkt klargjort hva dette betyr først den siste tiden. Flere har i formannskapet snakket om at Bane Nor skal betale en tredel – og det er ikke gjort noe forsøk på å oppklare dette da, sier Knudsen.

Hva er årsaken til at du nå er klar på at du vil rive og bygge ny bru?

Det skyldes en rimelig klar anbefaling fra rådmannen. Vi har tatt den ekstra tenkepausen vi trengte, det var ansvarlig og riktig ettersom vi er i en ny økonomisk situasjon. Vi ser også at rådmannen er tydelig på at selv om halve brua ville holdt åpent gjennom byggeperioden ved en rehabilitering, er det ikke sikkert det vil fungere både for buss og fotgjengere. Det er heller ikke sikkert at man vil kunne holde åpent, fordi man ikke vet hva man vil finne underveis. Så er det slik at noe av det vi har vært mest misfornøyde med har vært løsningene for gående og kollektivtrafikk i perioden. Men fra tirsdag er det et nytt flertall i Drammen kommunestyre, og vi setter jo ikke spaden i jorda denne uka akkurat - så nå tror vi det er mulig å finne bedre løsninger, sier Eivind Knudsen (Ap).