Ap anklager Hauglie for å løpe fra ansvaret

– Skyver ansvaret over på Nav, sier Eva Kristin Hansen (Ap) etter høringen.

Eva Kristin Hansen (Ap), som leder Stortingets gransking av Nav-skandalen, mener statsråd Anniken Hauglie (H) la for mye av skylden for det som har skjedd på Nav da hun forklarte seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag.  

Hansen mener Hauglie burde tatt et tydeligere ansvar. 

– Hun legger i altfor stor grad skylden på Nav, sier Hansen til Dagsavisen. 

Ap-politikeren viser til at Hauglie ikke svarte avkreftende da hun under høringen fikk direkte spørsmål på om hun selv oppfatter at hun legger skylden på Nav. 

– Jeg tror hun oppriktig mener at det er Nav som har gjort feil, og det kan hun mene, men det er hennes ansvar, sier Hansen.  

Hun vil ikke svare på om Arbeiderpartiet vurderer mistillit mot statsråden og viser til at partiet nå skal gå i gang med å evaluere høringen.

– Mistillit er ikke noe vi slenger rundt oss med.

Les også: – Dette er en vekker for alle som er stolte av velferdssamfunnet og rettsstaten Norge

Moxnes: – Medansvarlig for justismord

Hauglie er ansvarlig for justismord, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes. 

– Hun kom med én innrømmelse, nemlig at hun burde informert Riksadvokaten tidligere. At hun ikke gjorde det, gjør henne medansvarlig for justismord. Folk ble sittende i fengsel lenger enn de burde og flere saker kunne vært stanset tidligere, sier Moxnes til Dagsavisen. 

Han var til stede da Hauglie i dag svarte på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. 

– Det kom ikke fram noe på høringen som endrer vår oppfatning av saken, tvert imot. Det som ble sagt forsterker og bekrefter grunnlaget vårt for å fremme mistillit mot statsråden. Jeg håper flere partier ser at Hauglie har et tungt ansvar for denne skandalen, sier Moxnes. 

Rødt fremmet mistillitsforslag mot Hauglie allerede i fjor høst, men forslaget ble nedstemt på Stortinget. 

De fire regjeringspartiene har uansett flertall i Stortinget fram til stortingsvalget i 2021, så et eventuelt nytt mistillitsforslag vil sannsynligvis ikke få konsekvenser. 

Les også: «Kritikken fra Busch er knusende for statsråden. Hun har rett og slett ikke gjort jobben sin»

Erkjennelse fra Hauglie

Under høringen erkjente Hauglie at hennes departement burde oppdaget trygdeskandalen tidligere.

– I ettertid ser jeg at flere spørsmål burde vært stilt på et tidligere tidspunkt, sa Hauglie. 

Statsråden sa også at det i opprydningen er naturlig å begynne med hennes eget departement, som har det overordnede ansvaret.

– Det er åpenbart at departementet ikke kan være fornøyd. 

Les også: Tillitsvalgte: – Ukultur kan ha ført til at Nav-brukere blir møtt med mistenksomhet og kontroll