Ansatte i Drammen kommune etterlyste utbetalt lønn på lønningsdagen

Kommunen følger opp sin nye bankforbindelse tett.

Onsdag den 12. februar er lønningsdag i Drammen kommune, men mange kommunalt ansatte hadde onsdag morgen ikke fått utbetalt lønn som vanlig.

– Det skyldes en feil i betalingssystemet til SR Bank. Vi har god dialog med banken, og følger situasjonen tett. Foreløpig opplyser banken at lønn skal komme på konto i løpet av 12. februar, som avtalt. Det er ingen grunn til å tro at ikke det skal skje, sier Erik Brun-Pedersen, stabsleder for fellestjenester i Drammen kommune.

 SR Bank er nye Drammens bankforbindelse. Tidligere er det Nordea som var Drammen kommunes bank, men problemene skal ikke skyldes den nye forbindelsen.

– Lønnsutbetalingen i januar gikk akkurat som den skulle, understreker Erik Brun-Pedersen.

Stabslederen opplyser det er avtalt et statusmøte om saken klokka 11 onsdag.

Etter dette møtet får Dagsavisen Fremtiden opplyst at problemene er løst og at alle kommunens 6.500 ansatte skal ha fått lønna inn på sin konto.

– Dette ble løst klokka halv ti, rett etter at vi snakket sammen, sier stabsleder Erik Brun-Pedersen.

Drammen kommunes avtale med banken er at lønna skal være på de ansattes konto i løpet av den 12. hver måned.

 

Saken er oppdatert.