Anniken Hauglie måtte igjen svare for Nav-skandalen

Rødts Bjørnar Moxnes stilte Anniken Hauglie (H) spørsmål om hva hun foretok seg fra 30. august, da alarmen gikk i departementet om Nav-skandalen.

I Stortingets ordinære spørretime spurte Bjørnar Moxnes blant annet om hva arbeids- og sosialministeren foretok seg i saken fra alarmen gikk 30. august. Det gikk 48 dager fra alarmen gikk i departementet til Riksadvokaten ble varslet, sa Moxnes.

– Vil Hauglie beklage at hun ikke fikk fortgang i saken i månedsskiftet august-september? Det gikk ytterligere en og en halv måned hvor mennesker ble dømt, innkalt til soning og ble sittende i fengsel, spurte han.

– Ser man på saken tilbakeskuende, er det grunn til å stille spørsmål om hva som burde ha blitt gjort på et tidligere tidspunkt, svarte Hauglie blant annet.

Moxnes spurte også om hva regjeringen gjør for dem som indirekte er rammet av Nav-skandalen ved at de har unnlatt å dra på ferie, møte familie og lignende, av frykt for å miste støtte de hadde rett på.

Her gjentok Hauglie mye av det hun sa i sin redegjørelse tirsdag. De som urettmessig har betalt tilbake stønad, vil få utbetalt det de har krav på. Ofre skal få fri rettshjelp, og regjeringen vurderer å opprette en særskilt erstatningsordning som sikrer at de som er rammet, får behandlet saken sin så raskt som mulig. (NTB)