Advokatklage, hets og kok i sosiale medier: nå får de endelig tilskuddet tilbake

Det ble stort oppstyr da tilskuddet til Union Rock og Working Class Hero ble kuttet i vår. Onsdag fikk de det tilbake - men veien fram har vært preget av konflikt.

Onsdag kveld bestemte hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet å innvilge Union rockeklubb og festivalen Working Class Hero fullt tilskudd for 2020. De fikk medhold i en klage på vedtaket utvalget gjorde i vår - der de bestemte seg for å kutte tilskuddet deres til 100.000. Dermed skal de få utbetalt tilskudd  på 369.700 kroner.

– Ingen av oss har fått fullt tilskudd for 2020. Jeg håper det kommer snart. Vi vil be om å få det utbetalt så fort som mulig nå som vedtaket er gjort, sier styreleder Christian Selvig for de to organisasjonene.

– Jeg beklager overfor Union og Working Class Hero at det ble sånn. Vedtaket var veldig uheldig. Og det ble mye også utenfor møtene. Vi skulle gjerne vært saken foruten, sier Mads Hilden (Ap), som leder utvalget.

Kuttet over natta

For det har vært en lang vei fram til at tilskuddet ble godkjent onsdag. En vei som har smertefull for flere av de involverte. Det som så ut som en helt vanlig orienteringssak i kulturutvalget, er blitt en verkebyll. Men nå håper alle parter å legge saken bak seg.

For å skjønne hva som egentlig har skjedd må vi tilbake til vinteren 2020. Union rockeklubb var tatt over av styret til Working Class Hero (WCH) - og de ønsket å slå sammen organisasjonene. Dette meldte de fra om til kommunen, og hadde et møte, selv om det ikke var formelt vedtatt.

Som et resultat av møtet ble saken satt opp som en orienteringssak i kulturutvalget. I sakspapirene sto det at de to skulle slås sammen, og hva de ville få utbetalt i tilskudd (369.700 kroner - 100.000 av dem til Working Class Hero).

Innen møtet var slutt hadde politikerne kuttet denne summen til 100.000. I praksis vil det si at de kuttet hele tilskuddet til Union rockeklubb.

– Kutt i tilskuddet kom som lyn fra klar himmel. Vi fikk hakeslepp, sier styreleder Selvig.

Christian M. Selvig, som til daglig er i eiendomsbransjen, og Kyrre Brekke Haakaas, som er lærer på Åssiden videregående skole, la fram planene for Working Class Hero-festivalen til sommeren. De kunne by på flere, store nyheter.
Foto: PERNILLE VESTENGEN

Festivalen Working Class Hero har etablert seg som en av Drammens største festivaler. Her fra WCH-festivalen i 2019. Foto: Pernille Vestengen

Og det kom også mange reaksjoner fra Drammens befolkning da saken ble kjent.

– Vi har fått en del støtte. Folk har et nært og personlig forhold til Union Rock. Men egentlig skulle jeg ønske dette ikke var offentlig – det var ikke meninga å skape noen storm, men vi følte oss urettferdig behandlet. Spesielt i forhold til alle de frivillige som legger ned tusenvis av dugnadstimer årlig, sier han.

Visste ikke

For det hele berodde på en misforståelse. Politikerne tolket sakspapirene som at de kunne endre tilskuddssummen ettersom de to organisasjonene skulle slå seg sammen. Dette begrunnes i dag med at de mente pengene kunne brukes bedre på andre ting.

– Jeg tror de fleste står inne for vedtaket vi gjorde i mai, basert på det vi visste da. Informasjonen om kontakt mellom kommunen og søkeren endrer det fullstendig, sier Herman Ekle Lund.

De visste nemlig ikke at kommunen alt hadde lovet søkerne disse pengene. Men mer om det senere.

Det var Lund som tok opp spørsmålet om tilskuddet og sa han mente pengene burde disponeres annerledes. Etter Lunds innlegg stilte Høyre et forslag om å kutte i støtten som alle stemte for.

– Jeg sa jeg mente det kunne komme bedre til nytte ved å disponere dem annerledes. Det står jeg inne for. Vi etterspurte en del informasjon som manglet, hva gjelder regnskap og økonomi. Så skjønner vi nå at kommunikasjonen til søker fra administrasjonen har vært uklar. Søkerne kan ikke lastes for det, sier Lund.

Herman Ekle Lund i kommunestyret.
Foto: Arkivfoto

Herman Ekle Lund (uavhengig). Foto: Arkiv

Koblet inn advokat

Da Union rockeklubb og Working Class Hero - som altså foreløpig ikke er slått sammen, men har samme styre - fikk beskjed om kuttet bestemte de seg etter hvert for å kontakte advokat. De mente forvaltningsloven var brutt. 

Advokaten klagde inn vedtaket 25. mai i år. 

– Jeg tror ikke vi hadde vunnet fram på noen annen måte. Et vedtak er formelt, og da må vi skrive en formell klage. Vi følte oss frustrerte, og det var nok riktig å søke juridisk bistand. Vi ville gjøre alt formelt riktig, sier Selvig.

De har fått gjennomslag for klagen - og kommunen må også betale deres saksomkostninger.

Det var primært tre elementer i klagen: 1) vedtaket var ulovlig fordi de ikke hadde blitt informert på forhånd, 2) kutt i tilskuddet var kontraktsbrudd ettersom kommunen alt hadde innvilget dem støtten, og 3) Herman Ekle Lund kunne være inhabil fordi han selv sitter i styret til kulturorganisasjoner som kunne tjene på omdisponering av støtte.

Hadde fått halvparten

Punkt tre endte i en konflikt vi kommer tilbake til senere i saken - men de to andre punktene ble de avgjørende i saken. Kommuneadvokaten har gitt dem rett i at vedtaket var ugyldig.

For i møtet med kommunen i februar, da organisasjonene informerte om at de ville slå seg sammen, fikk de ifølge Selvig bekreftet at dette ikke vil ha noe å si for tilskuddet.

For tilskuddet var nemlig allerede bevilget - i budsjettet for 2020. Faktisk hadde Union Rockeklubb også fått utbetalt halvparten av tilskuddet sitt - 134.860 kroner. På toppen av det hele var det inngått en langsiktig avtale om støtte fra 2018 til 2021. Størrelsen på driftstilskuddet konkretiseres hvert år, men ble omtalt som fast i kommunens egne papirer.

Men dette visste ikke utvalget, sier medlemmene nå. Alle parter kaller det en misforståelse.

– Saken burde ikke vært lagt fram med mulighet til å fatte et annet vedtak enn summen som sto. Pengene var jo til dels bevilget allerede da saken kom. Det jeg sa på møtet onsdag var at vi måtte rydde opp, sier Fred Løwe (H), som var han som stilte forslaget om kutt i møtet i vår.

Bare Frp stemte mot

Men i motsetning til vedtaket i vår var onsdagens vedtak ikke enstemmig. Frps to medlemmer i utvalget stemte mot å gi klagen medhold og ville opprettholde en sum på 100.000 kroner.

– Vi ville tenke alternativ bruk av pengene. Så enkelt er det, sier partiets Randi Eng.

(F.v.:) Politisk nestleder i Drammen Frp Ole Hovengen, Harald Wessel-Berg, Randi Eng og Henrik Sand Martinsen - organisatorisk nestleder i Drammen Frp.
Foto: FRP

Harald Wessel-Berg og Randi Eng sitter i hovedutvalget for Frp. Foto: Arkiv

Under debatten i vår ble det pekt på at rockeklubben har hatt lite aktivitet i år og at Working Class Hero ble avlyst på grunn av korona - og at de derfor ikke burde få penger som et normalår.

– Er det rettferdig at dere skal få fullt tilskudd når dere ikke har full aktivitet?

– Både ja og nei. Argumentet til politikerne var jo at om vi ikke gjennomfører noe, så koster det ikke noe. Men vi har hatt aktivitet. For eksempel hadde vi konsert med Jonas Fjeld i påsken. Vi skal ha fem konserter i oktober, og 2-3 i november. Så har vi jo fast samarbeid mellom rockeklubben og WCH om flere konserter i desember, sier Selvig.

– Vi har også betalt noen av artistene selv om vi ikke har hatt noen festival. Fordi vi er opptatt av å betale artister og ha et godt forhold til dem. Så det koster penger uansett.

– Veldig belastende

Løwe beklager hvordan saken har utviklet seg.

– Jeg syns dette er leit for flere parter. Det er leit for Union Rock at saken har drøyd ut så lenge. Det er leit for politikerkollegaer som har fått litt hard medfart på grunn av en sak som egentlig skulle vært løst på et mye tidligere tidspunkt.

Han sikter til påstanden om inhabilitet mot Herman Ekle Lund. Da denne påstanden kom i klagen, ble saken plukket opp både av mediene og i publikum. Kommuneadvokaten kom i september med en konklusjon om at Lund ikke var inhabil. Men helt siden klagen kom i mai hadde anklagen vært der. Det reagerer Lund på.

– Det var en stor lettelse å bli «renvasket» for å være inhabil. Men jeg er veldig skuffa over at administrasjonen skulle måtte bruke 4-5 måneder på å gjøre den vurderingen. Det har gått utover livskvaliteten min. Særlig fordi vi fikk varsel om at det skulle komme en avklaring før sommeren, så gjorde det ikke det, sier han.

Han understreker likevel at selv om prosessen har vært belastende har han et profesjonelt helt avklart forhold til WCH og rockeklubben, og ønsker dem velkommen til å søke støtte også senere.

Følte seg hetset

Han syns saken var veldig personfokusert rundt hans habilitet selv om hele utvalget hadde stemt enstemmig for kuttet.

– Jeg håper denne saken kan bidra til at folk tenker seg om før de kaster ut påstander uten beviser i offentligheten og trekker integriteten til folk i tvil, sier Lund. 

Lund opplever at han ble omtrent trakassert i sosiale medier etter at anklagen om inhabilitet kom. 

– Måten disse påstandene ble tatt opp på i sosiale medier synes jeg også gikk altfor langt, med personer uten kunnskap om saken som fikk påstandene framsatt til å eskalere, uten at det ble gjort forsøk på å moderere dette. 

Uenige om konflikt

Selvig mener det ikke er snakk om noen personkonflikt rundt Herman Ekle Lund.

– Dersom han oppfatter dette som en personkonflikt, så blir jeg litt overrasket når det er han selv som setter konfliktnivået. Han er jo også nestleder i Hovedutvalget for kultur og frivillighet og det må være lov å stille spørsmål rundt habilitet, sier Selvig.

Han er i gang med å planlegge flere konserter med rockeklubben de kommende månedene, og vil legge saken bak seg.

– Vi anser saken som ferdig og avgjort. Vi er fornøyde med utfallet, og det var som forventet. Vi får håpe vi får satt sluttstrek, sier han.

Mest av alt er han lettet over at framtiden nå er sikret.

– Det har vært en uforutsigbar periode. Vi får jo også støtte fra flere andre også, blant annet Kulturdepartementet og Viken fylkeskommune – men de har krav om at vi må få lokalt tilskudd for å gi oss støtte. Om vi hadde mistet støtten fra kommunen kunne det betydd at vi mistet 500.-600.000 i totalt tilskudd. Det ville blitt kroken på døra.

Christian Selvig er styreleder for Union rockeklubb og Working Class Hero.
Foto: Jenny Dahl Bakken

Selvig er klar til å se framover nå som Union rockeklubb og Working Class Hero har fått endelig avklart at de får tilbake tilskuddet sitt. Foto: Jenny Dahl Bakken