Advokatforeningen: EØS-reglene må inn i loven

Norske lover må endres slik at de er i tråd med EØS-reglene, mener generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.

I den åpne høringen på Stortinget om trygdeskandalen trakk Smith fram at lovgivningen på trygdeområdet er vanskelig tilgjengelig, og at det er få spor av EU-forordningen i trygdeloven.

– Lovgiver bør gjøre noe mer når EØS endrer reglene. Man bør uansett endre loven slik at det ikke er motstrid mellom lovteksten og EØS-reglene, slo Smith fast.

Hun mener det er et sammensatt svar på spørsmålet om hvordan rettsstaten Norge kunne ende opp med å dømme mennesker som ikke har gjort noe galt.

– Advokatene kunne ha bidratt til å avdekke feil. Her kunne vi gjort mer for å sikre at alle rettslige argumenter kom fram. Det beklager jeg, sa Smith.

Les også: Nav-ansatte: – Feilen kunne blitt fanget opp tidligere

Samtidig peker hun på at advokater kun får seks timer til rådighet for klienter som får fri rettshjelp. På spørsmål om trygdeskandalen kunne blitt avdekket tidligere med mer grundig advokatarbeid, svarte hun:

– Jeg tror at hvis advokatene hadde fått mer tid, kunne saken blitt oppdaget. Etter en viss tid hadde noen sagt «hallo, her er det noen EØS-regler vi kan bruke». Så svaret er ja, sa Smith.

Hun mener også det er for stor tilbakeholdenhet med å prøve saker for EFTA-domstolen. Som kjent ble trygdeskandalen først avdekket da Trygderetten høsten 2018 ønsket å sende en kjennelse til EFTA for en vurdering, noe verken Nav eller Arbeids- og sosialdepartementet ønsket.

– Tingretten burde ha vurdert å sende spørsmål til EFTA-domstolen på et tidligere tidspunkt, sier Smith.