700 vil hjelpe, men bare 35 melder at de trenger hjelp

Appen Nyby skal koble frivillige og koronafaste som har behov for prat eller handling.

– Ja, det er en voldsom mismatch, erkjenner kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet Jorunn Larsen.

Mens 700 frivillige så langt har meldt seg gjennom koronahjelp-grupper over hele kommunen, er det bare 35 personer som har tatt kontakt for å få hjelp. Nå har Drammen kommune koordinert en liste over alle de som har meldt seg, og disse vil fortløpende intervjues og godkjennes for å kunne yte hjelp.

Drammen kommune tar nemlig høyde for at behovet for handling og en hyggelig telefonprat vil øke gjennom påskehøytiden, og Larsen forklarer det lave antallet som har meldt seg med behov for hjelp så langt med to ting.

– Det kan si noe om at mange med behov for hjelp allerede har et nettverk og bruker naboer og bekjente. Men vi tenker også at flere med behov ikke er klar over denne muligheten til å få hjelp, sier Larsen.

Så du tror det er mørketall?

– Jeg tror at flere vil ta kontakt fremover, sier hun og oppfordrer alle som trenger koronahjelp til å si fra. Kommunen har utvidet åpeningstiden på sin servicetorg-telefon 32 04 52 00 så man skal få svar fra 8 til 20 hver dag.

Lanserer app

På en pressekonferanse onsdag kunne kommunalsjefen også presenter den nye appen Nyby, som Drammen kommune har utviklet for å koble frivillighet med behov på flere områder. I starten vil den benyttes målrettet for innbyggere som rammes under koronakrisen til å komme i kontakt med en frivillig hjelper som er skikkethetsvurdert, kurset i personvern og underlagt taushetsplikt.

– Dersom en frivillig skulle ha stukket av med matvarene til noen, kan det også spores, fordi vi sitter på kontaktinformasjonen til den frivillige, legger hun til.

Før en frivillig blir registrert i appen, skal en ansatt i kommunen gjennom en telefonsamtale forsøke å få klarhet i om den frivillige har ærlige hensikter.

 – Vi ber ikke om politiattest, men så utveksles det verken medisiner, penger eller fysisk kontakt. Da er mulighetene for å utnytte systemet begrenset, påpeker Jorunn Larsen.

Kan lastes ned

Appen kan lastes ned på telefoner og nettbrett, og på Drammen kommunes nettsider ligger en instruks til hvordan man kommer i gang. Nå gjelder det bare å spre ordet i så mange kanaler som mulig, mener Larsen.

Etter koronakrisen skal appen forvaltes av frivillighetskoordinatorer i hver av Drammens ti kommunedeler.