31 nye Nav-saker sendt til Riksadvokaten

Norske tingretter har funnet 31 nye dommer som Riksadvokaten skal vurdere om faller inn under Nav-skandalen.

20 av sakene omfatter sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger og opphold i EØS-land etter juli 2012, og det er derfor stor grunn til å tro at de faller inn under sakskomplekset.

– Det er i tillegg funnet 11 saker hvor det mangler opplysninger i dommen som gjør det mulig å utelukke at sakene er omfattet. I begge typer saker må Riksadvokaten vurdere om sakene skal fremmes for Gjenopptakelseskommisjonen, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

De nye sakene kommer i tillegg til de 48 sakene hvor Riksadvokaten allerede har slått fast at folk har blitt uskyldig dømt.

– De som er berørt av «NAV-skandalen» skal vite at vi i Norges domstoler gjør hva vi kan for at det raskt blir ryddet opp. Derfor satte vi i gang arbeidet for å finne ut om det kan være flere saker enn de Riksadvokaten først var klar over, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.

LES OGSÅ: Regjeringens granskere av Nav-skandalen er klare